Biocentrizmus

Biocentrizmus

Tűpontosan megjósolt klímatörténések, mérgezett esővíz, benzinhiány

Egyre több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az esővíz rákkeltő anyagokkal mérgezettek szinte az egész Földön! A médiában hallottatok róla egy másodpercet is? Téma a parlamentben? Az ellenzék beszél róla? A válasz: nem. Számtalanszor bemutatásra került 2016 óta, hogy a habzó esővíz csakugyan szennyezett és ihatatlan, még állatok számára is! És sajnálatos módon az aktuális komplett […]

Read More
Biocentrizmus

Cannibalism of the greens, hypocritical climate pundits

Cannibalism is being pushed hard by the new green movement. The poor ‘non-humans’ who eat and drink us and our children want nothing more than to fit into our society and live openly by their standards? How do I imagine all this in the distant future? Do they walk down the street, have a craving, […]

Read More
Biocentrizmus

A zöldek kannibalizmusa, hipokrita klímaszakértők

A kannibalizmust az új zöldmozgalom tolja, méghozzá igen keményen. A szegény „nem emberek”, akik minket, illetve gyermekeinket eszik és isszák, nem akarnak mást, mint pusztán beilleszkedni társadalmunkba, s nyíltan élni a normáik szerint? A távoli jövőben hogyan képzeljem el ezt az egészet? Sétálnak az utcán, megkívánnak valakit, odamennek, és felfalják? Arra számítanak, hogy majd odaadjuk […]

Read More
Biocentrizmus

Population-specific biological weapons, global PCR scam

Speaking at the Aspen Security Forum on Friday, Jason Crow, a member of the US House of Representatives Intelligence Committee, warned that people are putting too much trust in private companies that collect human DNA samples. “Weapons are currently being developed that are designed to target specific people,” said Congressman Crow, a former member of […]

Read More
Biocentrizmus

Népcsoport-specifikus biológiai fegyverek, globális PCR-átverés

Jason Crow, az USA képviselőház hírszerzési bizottságának tagja pénteken az Aspen Biztonsági Forumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy az emberek túlságosan bíznak az emberi DNS mintákat begyűjtő magáncégekben. „Jelenleg olyan fegyverek vannak fejlesztés alatt, amelyeket meghatározott emberek célba vételére terveznek” – mondta Crow képviselő, a hadsereg egykori tagja. Emberek tömegei pedig sorban álltak és fizettek, […]

Read More
Biocentrizmus

New bioweapons based on PCR-derived DNA

The US warns that the new bioweapons target specific people. Once again, I would like to point out, which almost everyone has ignored, that the PCR test is perfectly suited to taking DNA samples from human beings. That’s how they take DNA samples, by the way, they can take DNA samples from the nose, from […]

Read More
Biocentrizmus

Vaccine contract with Member States, outline of mass property seizure

Vaccine manufacturers have correctly stated that some long-term effects of emergency vaccines are currently unknown. However, anyone who said the same thing, i.e. that more questions about the effects of emergency vaccines still need to be clarified, was executed by the media and the public with a brutality reminiscent of the Dark Ages. But modern […]

Read More
Biocentrizmus

Vakcinaszerződés a tagállamokkal, tömeges ingatlanelvétel körvonalazódása

A vakcinagyártók korrekt módon kijelentették, hogy a vészhelyzeti vakcinák bizonyos hosszú távú hatásai jelenleg nem ismertek. Viszont aki ugyanezt állította, azaz, hogy a vészhelyzeti vakcinák hatásaira vonatkozóan több kérdés még tisztázásra vár, azt a média és a köznép, a sötét középkorra hajazó brutalitással kivégezte. Pedig a modern tudomány pont arról szól, hogy amire vonatkozóan nincs […]

Read More
Biocentrizmus

Klaus Schwab’s struggle with human nature

And Klaus Schwab has already made a public statement that he would take cars and other privately owned entities out of private hands. Would this again lead to communism, and again through blood and terror? Why? Because communism, however beautiful and noble the dream world of Rousseau and Marx, is simply incompatible with human nature. […]

Read More
Biocentrizmus

Klaus Schwab emberi természettel folytatott küzdelme

Klaus Schwab pedig már a nyilvánosság elé kiállva tett egy olyan kijelentést, hogy az autókat és egyéb magántulajdont képező entitásokat kivenné a magánkézből. Ez pedig megint csak a kommunizmust eredményezné majd, és megint csak vér, meg terror útján? Miért? Mert a kommunizmus – bármily szép és nemes is Rousseau és Marx álomvilágképzete – az emberi […]

Read More