A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt emberek viszont váltig állítják, hogy a mennyország egy létező dolog, még inkább létezőbb, mint a földi, fizikai valóságunk. És ahhoz is körmük szakadtáig ragaszkodnak, hogy ez a mennyország nem egy konkrét hely, hanem egy állapot. Érzékelték ezt annak ellenére ottlétük alatt, hogy legalább annyira helyben érezték maguk, mint amennyire „helyben” érzi magát a földön a fizikai valóságban élő ember.

Mégis tökéletesen tudni vélték azt, hogy egyfajta állapotban tartózkodnak, mint ahogy jól tudjuk, álmainkban is pontosan ez a helyzet. Mi van akkor, hogyha fizikai valóságunkban is pontosan ugyanez a helyzet? Mi van akkor, ha „földünk” is egy ilyen állapot, annak minden egzaktságával, fájdalmával és betonszilárdságával együtt? Ennek most azért van jelentősége, mert a globális felmelegedéssel riogatnak, és határozott lépéseket kívánnak ennek ürügyén tenni. Természetesen az egyén kárára, amely a kollektívum számára végül magát a mennyországot fogja a forgatókönyv szerint eredményezni. De mivel nem létezik egészen konkrétan odakint, és amit látunk, mindazt azután látjuk, miután az agy feldolgozta azt nekünk, ezért – mint ahogy egyébként minden külsőnek mondható folyamat – a globális felmelegedés oka nem lehet emberen kívül eső ok. Míg a néhány éve jobblétre szenderült fizikus, Géczy Gábor véleménye az volt, hogy a föld csakúgy, mint az ember és az állat, amikor beteg, szintén ő maga is megemelte a testhőmérsékletét, én, mint individum azon a véleményen vagyok, hogy a pusztító hatást eredményező klímaváltozás egész egyszerűen az emberi romlottság terméke.

Az emberben végbe menő folyamatok vissza tükröződése mindez csupán, hiszen a világ sem más egyébként, mint egy tükör. A szén-dioxid kibocsátás és egyéb hangzatos káros emberi tevékenység meg mindössze talán csak részletkérdések, fragmentumok a nagy egészből. A világ nyilvánvalóan azért beteg, mert az ember beteg. Mivel a világ maga az ember. Az Istenember. A kettő nem két külön lapra tartozik, a kettőt nem lehet elszeparálni egymástól. És tehát ebből következik az, hogy  globális klímaváltozás mindösszesen csak egy emberi tevékenységre való reakció.

tmz

Biocentrizmus

Egymás fegyveres ölelésében

Már nem egyszer beszéltek úgy a világ különböző országainak a felfegyverkezéséről nekem, mint afféle pozitív jelenségről, amely mintegy megteremteni hivatott a világbékét voltaképpen. Ilyenkor azt beszélik teljes meggyőződéssel, hogy a békét egyedül csakis a legkorszerűbb, legmodernebb fegyverek birtoklása hozhatja el. Mi már az atom? Az atom, mint fegyver lassan olyan számba fog menni, mint nyolcvan […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More
Biocentrizmus

Németh atya, az antikrisztus

Németh Sándort azzal vádolta egy újságíró, hogy nincs tisztában a szent szellem jelentette jelenséggel. Egyszóval nincs tisztában azzal, amiről beszél. Hozzá tette még, hogy amennyiben, hogyha tisztában van vele, úgy egész egyszerűen tudja, hogy ő az antikrisztus kiválasztott embere, és jóvátehetetlenül az a feladata, ami. És itt van a lényeg, Németh Sándor csakugyan tudatosan cselekszi […]

Read More