Németh atya, az antikrisztus

Németh Sándort azzal vádolta egy újságíró, hogy nincs tisztában a szent szellem jelentette jelenséggel. Egyszóval nincs tisztában azzal, amiről beszél. Hozzá tette még, hogy amennyiben, hogyha tisztában van vele, úgy egész egyszerűen tudja, hogy ő az antikrisztus kiválasztott embere, és jóvátehetetlenül az a feladata, ami. És itt van a lényeg, Németh Sándor csakugyan tudatosan cselekszi azt, amit, mint ahogy tudatosan, mintegy kiválasztottsága tudatában cselekedték Hitler és Napóleon azt, amit cselekedtek. Nem mi döntünk. Nem mi határozzuk meg cselekedeteinket, mint ahogy abba sincs beleszólásunk, hogy a kedvencünk a tejbegríz, míg az állatpornót pedig utáljuk. Németh Sándor rendkívül következetesen, kiváló dialektikával és okfejtéssel beszéli el istentiszteleteinek alkalmával, hogy miért érdemes az Urat követni a Sátán helyett. Felmerülhet a kérdés persze, hogy vajon miért beszél többet a démonokról és magáról a sátánról, mint Jézusról és az ő mindenható atyjáról.

Papot még sohasem hallottam többet beszélni az ördögről – egyfajta megszállottsággal hangjában -, mint Krisztusról. Ez önmagában felettébb elgondolkodtató. És ha Németh Sándor ejt is ugyan annyi szót a jót megtestesítőkről, mint az ördögről, annak egyedül az az oka, hogy nem kívánja negatív hanggal befejezni a beszédét. Konstelláció áldozata tehát Németh Sándor is, csakúgy, mint ahogy egyébként rajta kívül szinte mindenki más a földön. Önmaga egojának a zabolázni képtelen tulajdonosa, akit saját csillagzata rángat úgy, mint egy marionettbábot.

tmz

Biocentrizmus

A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More
Biocentrizmus

A Klicsko-féle patriotizmus

Nem lep meg, hogy az idén nyáron megrendezésre kerülő olimpián nem kerülhet fel az orosz zászló, miközben az izraeli zászló viszont igen. Izraeli sportolóknak nem szükséges megtagadniuk saját nemzetiségüket, amennyiben indulni kívánnak, az orosz sportolókkal ellentétben. A német hadsereg is – amely csaknem nyolcvan évig áll parlagon és fejlesztetlenül – ezúttal elkezdett jelentős átalakuláson keresztül […]

Read More