Hónap: 2024 január

Biocentrizmus

Doctor Eli David’s persecution mania

If I saw a film of invaders shooting at locals working in olive groves, machines felling hundred-year-old trees and soldiers executing old people who had everything in that grove, it would be comical. „Fascists cutting down a symbol of peace? It’s overdone,” I would say in all probability. If I mowed down the olive trees […]

Read More
Biocentrizmus

Doktor Eli David üldözési mániája

Ha filmen látnám, hogy megszállók olajfaligetekben dolgozó helyiekre lőnek, gépekkel döntik ki a százéves fákat és katonák lakoltatnak ki öreg embereket, akiknek az a liget volt mindenük, komikusan hatna. „Fasiszták kivágják a béke szimbólumát? Túl van tolva” – mondanám minden valószínűség szerint. Ha azokat az olajfákat megsirattam, amik Euoea szigetén pusztultak el, akkor miért ne […]

Read More
Biocentrizmus

Free racism again, the fashion jew

Today can be seen as a day of mourning. Today, the Foreign Minister of the Hungarian government has outright announced his support for Israel’s genocide in Gaza. In other words, the Hungarian Government recognises that Israel has the right to kill hundreds of thousands of people, to expel them from their homes in order to […]

Read More
Biocentrizmus

Szabad rasszizmus ismét, divatzsidóskodás

A mai napot akár gyásznapként is elkönyvelhetjük. Ma a magyar kormány külügyminisztere egyenesen bejelentette, hogy támogatja Izrael népirtását Gázában. Azaz a magyar kormány elismeri, hogy Izraelnek joga van több százezer embert legyilkolni, otthonából elüldözni ezerkétszáz zsidó halálának megbosszulására. Emlékszem, hogy itt a nafo közösség ontotta magából a bayraktart dicsőítő képeket, a drónét, amit az örményeken […]

Read More
Biocentrizmus

A föld, mint hatalom

A belga és német farmtulajdonos traktorosok küzdelme a rendszerrel egy ideje állandóan felmelegített állapotban lévő, aktuális kérdést szegez a nagyvilágnak. Arról van szó, hogy az ember alapvetően – nyilván örök kíváncsi természetének betudhatóan – többet szeretne a világtól, mint amire lehetősége van. Többet szeretne, mert ilyen a természete. Amíg mindannyiunknak elegendő volna egy föld, amin […]

Read More
Biocentrizmus

The liberalism of the death factory

Those in the Ukrainian army who refuse to take their posts must step forward. This procedure can be seen in a leaked video. Conscientious objectors in a brigade of the Ukrainian Armed Forces, who have no weapons at all. Have they been taken from them? There are many questions here. There are more and more […]

Read More
Biocentrizmus

A halálgyárosok liberalizmusa

Azok, akik az ukrán hadseregben nem hajlandók az állásaikat elfoglalni, előre kell lépniük. Ezt az eljárást egy kiszivárgott videón látni lehet. Lelkiismereti-megtagadók az ukrán fegyveres erők egyik dandárjában, akiknél egyáltalán nincs fegyver. Elvették tőlük? Sok itt a kérdés. Az ukránok között egyre többen vannak, akik megtagadnák a harcot, csak éppen nem merik. Tudják, hogy ha […]

Read More
Biocentrizmus

The triumph of underground worms

The saddest thing I read about Palestine is that a lot of people who were chased into Gaza or the West Bank still carry the keys to their old houses that Israel evicted them from. The US President understands the shouting in front of him during his speech, as a street in the centre of […]

Read More
Biocentrizmus

Földalatti férgek diadala

A legszomorúbb dolog, amit Palesztinával kapcsolatban olvastam, az az, hogy rengeteg ember, akiket Gázába vagy Ciszjordániába üldöztek, még mindig magukkal hordják a régi házaik kulcsait, amiből Izrael kilakoltatta őket. Az amerikai elnök megérti a felszólalása közben előtte kiabálókat, miközben október hetedike néven neveztek el Budapesten egy belvárosi utcát, amely a főpolgármester vezényletével lett felavatva. Miért […]

Read More
Biocentrizmus

The 99999-year-old state

If the State of Israel cared about the fate of Jews living outside its borders, it would not shout anti-Semitism at everything, while it has been killing children every day for three months. The State of Israel reaches for the Holocaust in diplomacy as easily as a child reaches for candy, only to declare things […]

Read More