Fokozatos hadi felkészítés, egységes világkormány

Kiképzést tart Magyarország Kormánya. Felkészítést egy esetleges komolyabb kimenetelű háborúra, hogy meg lehessen védeni a hazát az ellen ellen. Fokozatosan készítik tehát fel az embereket, ezért volt első lépés az a bizonyos óriásplakát te felkészültél-e már felirattal. Ma már nem indulatokból születnek a nagyszabású háborúk, hanem hidegvérrel, a szükséges propaganda gépezettel megteremtik a szükséges közhangulatot a megrendelő kívánalmainak megfelelően, és ezzel együtt végül a száz évente esedékes emberirtást. Ugyan ne gyerekeskedjünk már, van az országnak hadserege. Ma már olyan technológia áll rendelkezésre, hogy néhány gombnyomással a földdel tesznek egyenlővé és a levegőbe röpítenek mindent, ehhez nem kellenek tíz még százezrek. Ezt mindenkinek jó alaposan a fejébe kellene vésni. Meg kell tagadni a szóban forgó nevetséges parancsot mindenkinek. Ha valaki ellen valaha fegyvert fogok én, mint pacifista, az néhány rozzant öreg bankár lesz. Megvették már ezt az országot egyébként is, akkor meg kérem, mi is ez az egész komédia és felhajtás? Majd megvédik fegyverrel, vérükkel és verejtékükkel azok a betelepültek – vagy éppen nem betelepültek -, akik megvásárolták és magukénak tudják és mondják az ország javait és annak területeit. Majd meghalnak ők az országért, ha honfoglalósdit játszanak, és szinte már meg sem állják, hogy el ne dicsekedjenek a vétellel.

Nem rég pedig az is kiderült, hogy a magyar nőket is kiképzésre hívhatja a polgármester. Nem fogják a háborút a nők sem megúszni ezúttal tehát, akik egyébként is mostanra már olyan emancipáltak lettek, hogy a háborúcsinálók megítélése szerint mehetnek a vágóhídra. Hiszen az egyenlő elbánásért küzdenek évtizedek óta, hát most meg is kapják a halálhoz való jogot is a férfiak mellett. Egyébiránt egy bennfentes három napos háborúnak gúnyolja az egész történetet. És hogy miért teszi ezt? Mert elmondása szerint az első nap pihenésről, a második nap egészségügyi szabadságról szól, harmadik nap pedig futhat mindenki arra, amerre lát. Ám ne higgye azt senki, hogy mindössze ennyiről szól az egész történet, és véget ér. Ez az egész egy rejtett kiképzési behívás, pontosabban annak az első szakasza. A második szakasz után pedig minden első szakaszon részt vett mehet a frontra. Minden fokozatosan történik tehát, és ez az egész arra megy ki, hogy minél többen fűbe harapjanak. Semmilyen honvédelem nem cél, a cél az, hogy te meghalj, több millió társaddal együtt. Hogy néhány kevés a helyedre léphessen, hogy számukra elegendő hely legyen. Mert fölöslegesnek és zavaró tényezőnek tartanak téged. Semmi egyéb másról nem szól ez az egész, ezt jó, ha időben felismered. A mostani irányt látva jobb, ha folyamatosan résen van az ember.

Az 1970-es évek elején az Egyesült Államok és a nyugati világ nagy részét stagflációs gazdasági válságba juttatták. Nixon 1971-ben a Federal Reserve segítségével (vagy talán a Fed irányításával) teljesen eltávolította a dollárt az aranystandardtól, ami végül eszkalálta az inflációs nyomást. Európa háború utáni fellendülése hirtelen véget ért, miközben 1981-1982-ig az árucikkek (és az olaj/benzin) ára az Egyesült Államokban az egekbe szökött, amikor a Federal Reserve 20% körülire emelte a kamatrátákat, és szándékos recessziós összeomlást okozott. Érdekes módon az IMF 1969-ben, közvetlenül az aranystandard értékcsökkentése előtt hozta létre az SDR-rendszert (ugyanazt az SDR-t, amelynek egy globális digitálisvaluta-mechanizmus talapzataként való alkalmazására az IMF készen állt). 1971-ben pedig létrehozták a Világgazdasági Fórumot. Ezt az időszakot a filmekben gyakran a diszkó, a drogok, a hippik és a rock n’ roll élvezd-az-életet korszakaként ábrázolják, de a valóság az, hogy az 1970-es évek eleje a Nyugat számára a vég kezdete volt – ez volt az a pillanat, amikor gazdasági alapjainkat szándékosan lerombolták, és a középosztály jólétét lassan, de biztosan ellopta az infláció. E gazdasági “gyengélkedés” közepette, amelyet Jimmy Carter később “bizalmi válságnak” nevezett, az ENSZ és a hozzá kapcsolódó globalista kerekasztal-csoportok keményen dolgoztak egy olyan rendszer kifejlesztésén, amely meggyőzi a lakosságot arról, hogy fogadja el a hatalom globális központosítását. Céljaik meglehetősen közvetlenek voltak.

Amit akartak: Logikai alap az emberi populáció számának kormányzati szabályozásához. Hatalom az ipar korlátok közé szorítására. Hatalom az energiatermelés ellenőrzéséhez és az energiaforrások feletti rendelkezéshez. Hatalom az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság ellenőrzéséhez vagy korlátozásához. Képesség az egyének életének mikromenedzselésére egy később meghatározandó “még jobb” érdekében. Egy szocializált társadalom, amelyben az egyéni tulajdonhoz való jogról lemondanak. Egy egységes világgazdasági rendszer, amelyet ők irányítanának. Egy világvaluta-rendszer. Egy egységes világkormány, amely egy maroknyi különálló régiót irányít. A terv egyik legárulkodóbb idézete Strobe Talbot-tól, a Clinton-adminisztráció helyettes államtitkárától származik, aki a Time magazinban kijelentette, hogy: “A következő évszázadban a nemzetek, ahogyan mi ismerjük, idejétmúltak lesznek; az összes állam egyetlen globális hatóságot ismer majd el…

A nemzeti szuverenitás végül is nem volt olyan jó ötlet.” Hogy megértsük, hogyan működik a rendszer, ide hozok egy idézetet Richard Gardnertől, a Külkapcsolatok Tanácsának globalista tagjától a Foreign Affairs Magazine 1974-es cikkéből, melynek címe “A világrendhez vezető rögös út”: Összefoglalva, a “világrend házát” alulról felfelé kell felépíteni, nem pedig felülről lefelé. Nagy “dübörgő, zümmögő zűrzavarnak” fog tűnni, hogy William James híres valóságleírását használjuk, de a nemzeti szuverenitás lebontásával, lépésről lépésre történő szétmállasztásával, sokkal többet lehet majd elérni, mint a régimódi frontális támadással. Más szóval, a globalisták tudták, hogy a fokozatosság lenne az egyetlen mód, hogy egy olyan egységes világhatalmi struktúra létrejőjjön, amely NYÍLTAN kormányoz, ahelyett, hogy az elitisták uralmát titkos szervezetek és bábpolitikusok mögé rejtené. Olyan globális birodalmat akarnak, amelyben ők lesznek a Platón Köztársaság-ában leírt felkent “filozófuskirályok”. Nárcisztikus egójuk nem tehet mást, mint hogy vágyakozik a titokban gyűlölt tömegek imádatára. De még a fokozatosság ellenére is tudják, hogy a közvélemény végül rá fog jönni a tervre, és amikor szabadságunk erodálódik, megpróbál majd ellenállni. Egy dolog egy birodalmat létrehozni, de megtartani már más.

Hogyan tudnának a globalisták kibújni tekintélyelvű szférájukból, megszüntetni az egyéni szabadságjogokat és kormányozni a világot az olyan lázadás nélkül, amely végül is elpusztítja őket? Az egyetlen módja annak, hogy egy ilyen terv működjön, az, ha ebben a birodalomban az emberek, a parasztok, ELFOGADNÁK saját rabszolgaságukat. A közvéleményt rá kellene venni, hogy a rabszolgaságot komoly kötelességnek és túlélésnek tekintse nem csak saját maga, hanem az egész faj számára. Ily módon, ha valaki lázad, őt a tömeg torzszülöttnek tekinti. Az egész kollektívát veszélybe sodornák azzal, ha szembeszállnak a hatalmi struktúrával. Így tehát a globalisták győznek. Nem csak ma, hanem örökre győznek, mert nem lenne többé senki, aki szembe szállna velük. Nagy ízelítőt kaptunk a pandémiás rémület alatt az effajta pszichológiai hadviselésből, amelyben mindannyiunknak azt mondták, hogy egy alacsony, 0,23% -os halálozási rátával rendelkező vírusfertőzés elegendő ahhoz, hogy emberi jogaink többségét eltörölje. Szerencsére elég nagy csoport állt ki és védekezett a megbízások ellen és az igazolványokkal szemben. Ellenben van egy sokkal nagyobb “több haszonnal járó” program az asztalon, amelyet a globalisták ki akarnak használni, nevezetesen az úgynevezett “éghajlati válság”. Hogy világos legyen, SEMMI bizonyíték nincs az ember által okozott szén-dioxid-kibocsátás vagy az “üvegház hatású gáz-kibocsátás” által okozott éghajlati válságra. A Föld történelmi éghajlati idővonalát tekintve nincsenek rendkívüli időjárási események. Nincs bizonyíték, amely alátámasztaná a hőmérsékletre vonatkozó “fordulópont”- elméleteket. A Föld hőmérséklete pedig 100 év alatt kevesebb mint 1°C-kal emelkedett. A hőmérséklet hivatalos regisztrálása csak az 1880-as évekre nyúlik vissza, és ez a szűk idővonal az, amit az ENSZ és a kormány által finanszírozott klímatudósok referenciapontként használnak a követeléseknél. A lényeg az, hogy az ENSZ egy hamis világvége éghajlati forgatókönyv miatt hisztériát szít, ahogyan a WEF és a WHO is erősítette a hisztériát és a félelmet egy olyan fenyegetés nélkül, mint a covid. És mindez az 1970-es évek elején kezdődött az ENSZ-hez kötődő csoporttal, a Római Klubbal.

A globalisták legalább 1972 óta, amikor a Római Klub kiadta “A növekedés határai” című tanulmányát, azon mesterkednek, hogy a környezetvédelmet ürügyként használják a központosításra. A MIT-tel közös projekten belül megfinanszírozott, az iparra és az erőforrásokra korlátozott tanulmányból úgy tűnt, hogy az eredményeket már jóval előre megírták – Közel a bolygó vége, hacsak a nemzetek és az egyének nem áldozzák fel szuverenitásukat. Milyen kényelmes a globalisták számára, akik a tanulmányt finanszírozzák… Húsz évvel később kiadtak egy könyvet “Az első globális forradalom” címmel. Ebben a dokumentumban különösen a globális felmelegedés eszközként való felhasználását fejtegetik a nemzetek feletti kormányzás kialakításához: “Miközben egy közös ellenséget kerestünk, aki ellen egyesülhetünk, arra az ötletre jutottunk, hogy a szennyezés, a globális felmelegedés veszélye, a vízhiány, az éhínség és hasonlók megfelelnek a célnak.

Ezek a jelenségek összességükben és kölcsönhatásukban olyan közös fenyegetést jelentenek, amellyel mindenkinek közösen kell szembenéznie. De amikor ezeket a veszélyeket ellenségnek nevezzük, abba a csapdába esünk, amelyre már figyelmeztettük az olvasókat, nevezetesen, hogy összetévesztjük a tüneteket az okokkal. Mindezeket a veszélyeket az okozza, hogy az emberek beavatkoznak a természeti folyamatokba, és csak a szemlélet és a viselkedés megváltoztatásával lehet leküzdeni őket. Az igazi ellenség tehát maga az emberiség.” Azzal, hogy az emberiség puszta létét tették a legnagyobb fenyegetéssé, a globalisták arra törekedtek, hogy a közösséget egységesen gondolkodjon arról, hogy korlátok között kell éljenek. Ez azt jelenti, hogy a közösségnek fel kellene áldoznia szabadságát, és ellenőrzésnek alávetnie magát abban a hitben, hogy az emberi faj túl veszélyes ahhoz, hogy szabadságot kapjon. Az Ausztrál Közszolgálati Műsorszolgáltató következő híradását 1973-ban sugározták, nem sokkal a Római Klub megalapítása után.

Egypólusú világrendre terveznek tehát berendezkedni, hogy előtte azért még meghülyítsék a népeket utoljára a nemzetvédelem és a nacionalizmus ügyével. Egyetlen megoldás létezik, ez pedig az, amit újabban tesznek ukrán katonák: megtagadják a parancsot és agyon lövik a közvetlen feletteseiket, a tisztjeiket, akik a halálba akarnák őket küldeni. Ez az egyetlen elfogadhatónak mondható gyilkosság, hiszen ahelyett, hogy idegen népek fiait és asszonyait, gyermekeit lövöldöznék le, a háborúzást parancsszóra megkövetelőket ölik meg. Igazából akkor érne valamit is ez a hozzáállás, hogyha szerte az egész világon követnék a behívott katonák e példát.

tmz

Biocentrizmus

Végtagok nélkül – áldás, vagy átok?

Mostanában sokat lehet hallani a Nick Vujicic nevű ausztrál nemzetiségű, de szerb gyökerekkel rendelkező egyetlen végtaggal sem rendelkező motivációs trénerről. Körülbelül tíz éve motiválja a férfi az embereket szerte a világon, és a mai napra már olyan hírneve lett, hogy gyakorlatilag nem létezik közeg vagy médium, amely ne mozgatna meg minden követ, hogy legalább egyszer […]

Read More
Biocentrizmus

Disinformed crowd, Kariko at the Book Festival

If you’re having trouble sleeping because of the conflict between Russia and Ukraine, here’s some advice to help you relax. Imagine that everything that is happening is happening in Africa. Imagine that all this is happening in the Middle East. Imagine that Ukraine is Palestine. Imagine that Russia is the United States. All of this […]

Read More
Biocentrizmus

Dezinformált tömeg, Karikó a Könyvfesztiválon

Ha esetleg nem tudsz aludni az orosz-ukrán konfliktus miatt, itt van neked néhány jó tanács, hogy sikerüljön megnyugodni. Képzeld azt, hogy mindaz, ami történik, Afrikában történik. Képzeld azt, hogy ez az egész történet a Közel-Keleten történik. Képzeld azt, hogy Ukrajna Palesztina. Képzeld azt, hogy Oroszország az Egyesült Államok. Mindezek nyilvánvalóan azon képmutató embereknek szólnak, akikről […]

Read More