Hónap: 2023 május

Biocentrizmus

Our distracting dead, the abolition of private property as a real plan

The Mayor of Budapest says we are at war with Russia. In any case, according to this statement, the Lord Mayor has no intention whatsoever of going to war against the Russians – against Putin, each to his own liking. Some news portals watch with a wary eye and hardly fail to report when a […]

Read More
Biocentrizmus

Figyelemelterelő halottunk, a magántulajdon megszüntetése, mint valós terv

A budapesti főpolgármester szerint háborúban állunk Oroszországgal. A főpolgármester mindenesetre, e kijelentésének megfelelően a legkevésbé sem óhajt hadba vonulni az oroszok ellen – Putyin ellen, mindenki mondja úgy, ahogyan számára megfelelő. Bizonyos hírportálok árgus szemekkel figyelik, és alig győznek beszámolni róla, amikor néhány száz tüntető lófrál Budapesten, de amikor a főpolgármester, akinek minden kimondott szava […]

Read More
Biocentrizmus

Gradual military build-up, unified world government

Training is provided by the Government of Hungary. Preparation for a possible war with a serious outcome, so that the country can be defended against it. So they are gradually preparing the people, which is why the first step was a certain billboard with the slogan ‘are you prepared? Today, large-scale wars are no longer […]

Read More
Biocentrizmus

Fokozatos hadi felkészítés, egységes világkormány

Kiképzést tart Magyarország Kormánya. Felkészítést egy esetleges komolyabb kimenetelű háborúra, hogy meg lehessen védeni a hazát az ellen ellen. Fokozatosan készítik tehát fel az embereket, ezért volt első lépés az a bizonyos óriásplakát te felkészültél-e már felirattal. Ma már nem indulatokból születnek a nagyszabású háborúk, hanem hidegvérrel, a szükséges propaganda gépezettel megteremtik a szükséges közhangulatot […]

Read More
Biocentrizmus

Religion, or the opium of nations

They are all of the opinion that materialism is the only acceptable view of the definition of the universe around us. They say that it is not acceptable in the twenty-first century to be religious and therefore to believe in God, that is, in the theory of creation. What I do not know is what […]

Read More
Biocentrizmus

Vallás, avagy a népek ópiuma

Azon a véleményen vannak valamennyien, hogy a materializmus az egyetlen elfogadható álláspont a minket körülvevő világmindenség meghatározását illetően. Azt mondják, hogy nem elfogadható a huszonegyedik században, hogyha valaki vallásos, és ennek megfelelően Istenben, vagyis a teremtéselméletben hisz. Azt nem tudom, hogy az ilyen nézőpontra helyezkedett ember mit mondana arra, hogyha megkérdeznék őt, hogy esetleg az […]

Read More
Biocentrizmus

Conscious destruction of the environment

We all know that there has been a lot of rainfall in Hungary this spring. We all know that this amounts to a rather high figure. The streams and rivers of the country bear the strong imprint of this abundant May blessing, which is indeed worth its weight in gold at this time of year, […]

Read More
Biocentrizmus

Tudatos környezetrombolás

Mindannyian tudhatjuk, hogy rengeteg csapadék hullott ezen a tavaszon Magyarországon. Mindannyian tudhatjuk, hogy ez számszerűsítve egy meglehetősen magas összeget, számadatot tesz ki. Az ország patakjain és folyóin, folyamjain erőteljesen látszik is ez a bőséges májusi égi áldás lenyomata, amely az évnek ebben a szakában csakugyan aranyat ér, ellenben nem felel meg egyetlen magyarok által rendre […]

Read More
Biocentrizmus

Building full financial dependence

If there is no cash, then there is nothing even remotely reminiscent of freedom. If you have no cash, your boss is the bank and the politician. No matter what you do, they are your bosses. You have no means of saying no to anything you are required to do. So they oblige you and […]

Read More
Biocentrizmus

Teljes pénzügyi függőség kiépítése

Hogyha nincs készpénz, akkor nincsen semmi, ami a szabadságra csak nyomokban is emlékeztet. Ha nincsen készpénz, akkor a főnököd a bank és a politikus. Mindegy, hogy mit dolgozol, ők a főnökeid. Nincs eszközöd arra, hogy bármire nemet mondj, amire köteleznek. Tehát köteleznek, te pedig megteszed, legyen az bármi is. Eddig is nagyon okos ötleteik voltak, […]

Read More