A homoglebusz, mint emberi faj és minden, ami vele együtt jár

Nem becsülhetjük alá az agymosás hatását társadalmunkban. Hiába a nagymúltú könyvtárak, bennük a komoly értékkel bíró és örökké örökkön időtálló könyvekkel, a legnormálisabb értékrendű emberek is ugyanazokat a paneleket nagy félelmükből visszamondják, amikkel átmostak bennünket. Meglepődök újra meg újra a mai ember szellemi színvonalán. A Big Data sajnálatos módon olyan szellemi színvonaltalanságot tapasztal méréseik révén, hogy arra az elhatározásra jutott immár, hogy ideje előkészíteni a terepet. Nyilvánvaló, hogy a tizenkét bankárcsalád nem állhat oda az emberiség elé azzal a szándéknyilatkozattal, hogy mi akarunk lenni a világ ura, mert elküldik őket röhögve: na, ne szórakozzatok már! Szükséges mindenekelőtt valamilyen kecsegtető ajánlat az emberek irányába részükről. Ilyen például, amikor terapeutaként akarnak viselkedni az emberekkel szemben. Ilyen például az, amikor előálltak azzal a pszichológia egzaktnak egyáltalán nem nevezhető tudományát felhasználva, hogy nem szabad még csak rácsapni sem a gyerek fenekére, mert annak egy egész életre szóló következményei lehetnek.

Most nem kívánok abba részletekbe menően belemenni, hogy ez milyen mértékben állja meg a helyét, ami lényeges az egyedül az, hogy a tizenkét bankár család miért alkalmazta ezt a gyermekbarát pszichológiát. Tehát maga az indíték. Vagy vegyük például az Egyesült Államok mainapság divatos témáját, az elmagányosodást. Miből jött létre az az elmagányosodás? Szemléltetésül ott vannak a feketék, akik közül csomóan azt se tudják, hogy ki az édesapjuk. Ami kétségbeejtő, az az, hogy nem azt hangoztatják, hogy családokban, alapvetően emberi közösségekben kell élni, hanem annyit mondanak, hogy majd mi terápiával rendbe hozunk téged. A világ proletárjai egyesüljetek elvet követik, egyetlen óriási közösségbe akarják gyúrni a világtársadalmat, ahol eltűnnek a nemzetek, eltűnnek a vallások, eltűnik minden, és akkor mindenki boldog lesz.

Az nem lehet mindenesetre megoldás, hogy arra a sokrétű problematikára, amely jelenünkben a gazdasági és háborús válság, előlépjen egy szűk kör, és mint a legfőbb társadalommérnöki egyesület, amelynek privilegizált joga a társadalmi problémák megoldása, kijelentse, hogy egyedül csak a mi receptünk szerint lehet a tapasztalható jelenségekre gyógyírt találni. Tulajdonképpen megszüntetnek és felszámolnak minden momentán még fellelhető demokráciát a világon, mert nem engednek beleszólni senkit semmibe. Módszeres eszközökkel évtizedek alatt belénk vetítik a megoldási formáikat, ezt az új életformát, a homoglobelikuszt. Európai Uniós direktívákat erőszakolnak az emberekre, amelynek révén teljességgel elszakítják őket a természettől és minden olyan önellátó módszertől, amelyet a természet lenne képes biztosítani.

A szűk elit, amely társadalommérnököt játszik, indikálja önmagának az egyedüli jogot arra, hogy az emberiség számára megoldást kínáljon. Létre akarják hozni a homoglobelikusz nevű emberfajt, megszabadítva a nemzettudattól, miután több ezer éve a homo sapiensbe beleplántálták ugyancsak mesterkélt módszerekkel a nemzettudatot. Ezt, amire most készülnek – mint ahogy a több ezer évvel ezelőtt végbe ment folyamatot is – károsnak tartom. De még a történelmétől, a múltjától, a nemi és vallási identitásától kívánják megfosztani a homoglobelikusz néven elterjedni hivatott emberfajt. Az emberek még el se tudják képzelni, hogy néhány év múlva környezetvédelem címszó ürügyén tilos lesz elautózni a horvát tengerpartra nyáron, hiszen autója se lesz már addigra talán senkinek sem magántulajdonban, és hogyha használatra rendelkezésére is bocsáttatik gépjármű valakinek, szigorúan meg lesz határozva, hogy bizonyos körzetekben, kerületekben közlekedhet csak vele. Az alapjövedelem, mint feltétlen szükséges income egy negyedik ipari forradalom által behálózott világban pedig csak arra lesz várhatóan elég, hogy elmenjünk a legközelebbi közértbe, és megvásároljuk a számunkra felkínált műanyag gyári ételt, mivel a természetes ételt be fogják tiltani. Az embereket abszolút helyhez fogják kötni, globálisan minden embert otthon tartanak, amely élet nem sokban fog különbözni tulajdonképpen attól a home office jellegű megoldástól, amely a karanténidőszak alatt volt bevett módszer és gyakorlat.

Nem véletlen tekintették komoly lehetőségnek a kovid idején a home office megoldást, és népszerűsítették az online életet, hogy legfeljebb csak a közvetlen legközelebbi ismerőseiddel, rokonságoddal tartsd továbbra is a kapcsolatot. A külvilággal annyi kapcsolatot szánnak nekünk, hogy lehetőség lesz minden kedvünkre való terméket megrendelni az interneten. A Világgazdasági Fórum egy ülésén lefektette a teljesítendő lépéseket, melyeknek értelmében lényegében szükség lesz egy kreditkártyára, amely a papírpénz megszüntetésével mintegy párhuzamosan történik majd. Látszólag a legcsodálatosabb dolognak tűnhet, hogy a papírpénz megszűnik, de valójában a legnagyobb és legközvetlenebb veszély az emberi szabadság szempontjából. Továbbá lényegében megfogalmazták még, hogy a vakcinázás kiváló próba volt számukra az emberi szabadság, autonómia megfosztását illetően. Egyébként azt feltételezik, legalábbis beszélnek arról az eshetőségről egész nagy meggyőződéssel, hogy a járványok továbbra is gyakori vendégei lesznek bolygónknak, élőhelyeinknek.

A digitális pénz mellett várhatóan olyan karbon-kártyáink is lesznek, amely által a szabad mozgásunkat korlátozzák. Kínában ennek a gyakorlata már kezd kialakulni. A legéletveszélyesebb szakasza a kovid intézkedéseknek az volt, hogy képesek voltak rá venni az embereket arra, hogy ne mozduljanak ki otthonaikból, és csak világhálón kommunikáljanak egymással. A lényeg, hogy az emberek ne törődjenek semmivel. Az elit tagjairól tudni kell, és mindazokról, akik közvetlenül kiszolgálják őket, hogy ők nem mind valamilyen gonosz és megátalkodott emberek. Meggyőződésük minden reggel, amikor odaállnak a tükör elé borotválkozni, hogy ők valami jót fognak tenni a világgal, ami egyébként vissza is köszön a terveiket ismertető szövegben, amelyben leírásra került, hogy a megmaradt legfeljebb félmilliárd ember között a legigazságosabb módon kell eljárni. Lélekből és szívből cselekvő mérnökökről beszélünk az esetükben. Olyan eszközök állnak rendelkezésre az elitnek, hogy Sztálin és Hitler a tíz ujjukat megnyalnák, ha meglátnák azokat. Kiváltképp az egyesített európai vágyálmokat kergető Adolf Hitlerre a leginkább igaz ez a feltételezés.

Sajnálatos módon tudományos karrierrel és háttérrel rendelkező fiatalok nem kezdenek el a mélyállammal kapcsolatos dolgok után nyomozni, nem kezdenek el érdemben azzal foglalkozni, mivel szemük előtt tartják, hogy rámehet arra a karrierjük. Gyávák tehát és önzők. Felszólalnak trágárul a saját nemzetük ellen a globalisták pénzén, mártír karrierlehetőséget kockáztatóknak feltüntetve önmaguk, ami igazán nem nagy ügy, miközben a globalisták ellen ugyanezt már nem merik, és egyáltalán nem is akarják megtenni. Az is kiderült, hogy a diktatórikus eszközökkel élő globalistákkal semmi szín alatt nem lehet ellenvéleményt megfogalmazni. Itt van példának a globális felmelegedés jelensége. Ott van például egy ismert magyar, aki azon az alternatív véleményen van, hogy a globális felmelegedés jelenséget nem az emberi lábnyom okozza, hanem nagyobb anyagi folyamatok. Nos, a férfit és a hozzá hasonló érvekkel előlépő szakembereket nem engedik nyilvánosan, a már unalomig ismert álláspontok hangoztatóival vitatkozni. A szomorú tehát az, hogy általában a nyugdíjasok beszélnek ezekről a jelenségekről, a húszon, harminc és negyvenévesek pedig nem merik elmondani, hogy esetleg mást gondolnak a globális felmelegedés okairól, mint a hivatalos álláspont, mivel ők azzal sokat veszíthetnének. De nem pusztán csak ennyi az ok. Félnek továbbá a megbélyegzéstől, mert nem szeretnék, hogy rájuk aggassák a nacionalista és populista jelzőket sehol.

A megoldás tehát az alternatív vélemények bebiztosítása a fősodorral szemben. Putyintól, mint az elviekben az európai keresztény értékeket képviselő cárembertől várod a segítséget? Hiba. Putyin nem egyéb, mint egy nagyon ügyes, éles eszű ügynök. Vlagyimir Putyintól legalább ugyanolyan nagy hiba várni az európai keresztény értékek megoltalmazását, mint a bideni amerikai klikktől a liberális értékek érdembeli megoltalmazását. A magyarokat egyébként szeretik azzal támadni, hogy nem támogatják teljes mellszélességgel Amerika Ukrajnát az oroszok ellen felfegyverző projektjét, de nézzük meg, hogy hogy viselkedik ebben a helyzetben mondjuk Kína, India, vagy Szaúd-Arábia? És hogy mi lenne a megoldás individuális és kollektív szinten, hogy ne csak a negatív jelenségekről legyen jó, hanem egy esetleges pozitív kimenetellel kecsegtető megoldási lehetőségről is?

Ha meghoznak olyan brutális intézkedéseket, amely hasonlóak lesznek az eddig gáz és élelmiszerárakkal kapcsolatos döntésekhez, azt a tömegek nem fogadják el. Valahogy pontosan úgy, mint ahogy történt ez a Benelux-államokban és Nagy-Britanniában is, ahol az utcára menetelek után a kezdődő, mesterséges és gerjesztett infláció érdekes módon hirtelen teljesen megállt. Fontos a hús-vér emberi kapcsolatokat erősíteni, a közösségi életben aktívan részt venni az Internet helyett. Ne feledjük, hogy kétkedni bármiben is a közösségen belül lehet, a virtuális térben semmiképp, hiszen kikapcsolnak, letiltanak, elnémítanak.

tmz

Biocentrizmus

A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More
Biocentrizmus

Németh atya, az antikrisztus

Németh Sándort azzal vádolta egy újságíró, hogy nincs tisztában a szent szellem jelentette jelenséggel. Egyszóval nincs tisztában azzal, amiről beszél. Hozzá tette még, hogy amennyiben, hogyha tisztában van vele, úgy egész egyszerűen tudja, hogy ő az antikrisztus kiválasztott embere, és jóvátehetetlenül az a feladata, ami. És itt van a lényeg, Németh Sándor csakugyan tudatosan cselekszi […]

Read More