Hónap: 2022 november

Biocentrizmus

Ukraine and literature, NASA and its overspending

The literary portals have too much coverage of Ukrainian literature lately. But I ask you, what’s the fad? Why has Ukrainian literature not mattered for hundreds of years, why does it matter now? I would like to let these people know that a war has been raging between Azerbaijan and Armenia for a few days […]

Read More
Biocentrizmus

Ukrajna és az irodalom, NASA és az ő túlköltekezése

Az irodalmi portálok túl sokat foglalkoznak mostanában az ukrán irodalommal. De kérdezem én, mi ez a divatukránkodás? Miért nem számított semmit az ukrán irodalom több száz évig, miért éppen most számít bármit is? Tudatnám ezekkel az emberekkel, hogy néhány napja dúl a háború Azerbajdzsán és Örményország között, miután előbbi ország megtámadta az utóbbit. Már jóval […]

Read More
Biocentrizmus

Blood worth its weight in gold

Blood banks around the world are under threat, with a particular demand for unvaccinated blood on the „black market”. It’s as if some horrific horror film has come true, with blood banks around the world under threat from the CV19 experimental biological weapon. It is becoming increasingly clear that the blood of the vaccinees is […]

Read More
Biocentrizmus

A kincset érő vér

Veszélybe kerültek a vérbankok világszerte, „feketepiacon” külön kereslet az oltatlanok vérére. Mintha valami borzadályos horrorfilm vált volna valóra, a CV19 kísérleti biológiai fegyvernek számító szérum miatt ugyanis veszélybe kerültek a vérbankok világszerte. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a beoltottak vére pont olyan veszélyes, mint maga a C19-szérum és ez egy új „iparágat” hozott létre az orvosi feketepiacon, […]

Read More
Biocentrizmus

The bona fide fascism of the so-called liberal youth

Now that the mainstream media has been forced to admit that a Ukrainian missile has hit Poland, after Biden’s cabinet has confirmed what was previously a wildfire of theory, and, as they say, many have made asses of themselves with their prefabricated newspaper articles attacking Russia, some more ugly failures are once again on the […]

Read More
Biocentrizmus

Az úgynevezett liberális fiatalság jóhiszemű fasizmusa

Most, hogy immár kénytelen volt bevallani a fősodratú média, hogy ukrán rakéta csapódott Lengyelországban, miután Biden kabinetje megerősítette ezt a korábban még csak teóriaszinten futótűzként terjedő híresztelést, és ahogy azt mondják, az előre legyártott, oroszokat támadó újságcikkeikkel sokan segget csináltak a szájukból, ismét kinéz néhány újabb csúfos kudarc. Közösségi oldalakon olvasom a sok büszke, magát […]

Read More
Biocentrizmus

Romania the example to follow, vaccinating doctors at risk

In the US, the Commission’s investigation into the origin of SARS-CoV-2 continues under the leadership of Senator Rand Paul. I am also aware of the story that a star lawyer from Bucharest, Dr Gheorghe Piperea, disclosed on Friday that he had filed a lawsuit against the Romanian state, the vaccination centres and the doctors and […]

Read More
Biocentrizmus

Románia a követendő példa, veszélyben a vakcinázó orvosok

Az USA-ban Rand Paul szenátor vezetésével tovább folyik a SARS-CoV-2 eredetét feltáró bizottsági nyomozás. Emellett még tudatában vagyok annak a történésnek, miszerint egy bukaresti sztárügyvéd, Dr. Gheorghe Piperea nyilvánosságra hozta pénteken, hogy pert indított megbízottjai felérésére a román állam, az oltóközpontok, illetve a konkrét esetekhez kapcsolódó oltóközpontokban az embereket beinjekciózó orvosok és ápolók ellen. Csak […]

Read More
Biocentrizmus

Media and politics in relation to East and West, the responsibility of the dozen

If Putin fired or fired missiles at Poland, and it was not a Ukrainian provocation, there is nothing extraordinary about that. The benevolent, truth-telling USA also fired missiles twice during its far-off war – I can’t remember exactly – against the Chinese embassy during its invasion of Iraq or Syria. Both times it said it […]

Read More
Biocentrizmus

A média és politika viszonyulása kelethez és nyugathoz, a tucatember felelőssége

Ha Putyin rakétákat lő vagy lőtt ki Lengyelországra, és nem ukrán provokáció volt, abban sincs semmi rendkívüli. A jóságos igazságtevő USA is kétszer lőtt rakétát távoli háborúja során – már nem emlékszem pontosan -, Irak vagy Szíria elleni inváziója során a kínai nagykövetségre. Mindkettőre azt mondta, tévedés volt, bocsi, aztán pár évre rá a WikiLeaks-be […]

Read More