Bűnösök felemelése, bűnbakgyártás, demagóg gimnazista sztárok

Boldogok lehetünk! Néztem a néhány napos híreket a világhálón, melyekben az EU vezetői nyilatkoztak. Elmondták, hogy a háborús szankciók működnek. Azért működnek, mert azok bármekkora károkat is okoznak Európának, bizony, Oroszországnak még nagyobbakat! Hát van olyan bitang, aki ezért a gyönyörűségért nem hoz meg minden áldozatot Európa országai, a saját hazája, honfitársai és a saját családja ellen? Még a hülyének is megéri! Vagy csak a hülyének éri meg? Én a magam részéről azt gondolom, hogy az a bizonyos interneten is fellelhető kép mindent elmond, amelyen Klaus Schwab melegen kezet szorít Ursula von der Leyen Európa Bizottság-elnökkel, és nem kevésbé melegen egymásra mosolyognak. Ez a két ember tehát nem kevés alkalommal adott már találkozót egymásnak nyilvánosság előtt, sejthetjük is, hogy milyen okból. Míg többek között hazai újságírók azt bizonygatják, hogy márpedig Schwab és az ő köre egyáltalán nincsen befolyással a komoly világtörténésekre, addig efféle sokat sejtető képekkel találkozunk a világhálón. A lényeg tehát, hogy ne adjunk hitelt szavaiknak, és vegyük komolyan, hogy Schwabék egy jól kidolgozott szisztéma, terv szerint haladnak.

Még ennek az évnek az elején láttam a magyarországi 2023-as alaptörvénytervezetet, amely háborús készültséget vetített elő. Persze, az az érdekes, hogy egyedül Magyarországon van most is háborús vészhelyzet. Ami ugye annyit jelent a gyakorlatban, hogy mindent Orbán és Pintér dönt el, döntéseiket nem kötelesek indokolni, és nem kötelesek a parlament elé terjeszteni semmit sem. De ugye azt is tudjuk, hogy ők is csak bábok, hogy a valódi bűnösök nem láthatók. Bábok, csakúgy, mint ahogy a többi európai öltönyös, akiknek ki van adva utasításba, hogy azt kell hangoztatni a nyilatkozataikban, hogy a szankciók kiválóan működnek. Mert ugye pontosan ettől lesz sikeres egy propaganda. Tehát nyilván azért legyen rossz nekünk, hogy másnak megnyugtatóan még rosszabb legyen… Ilyet is csak egy nagyon jól megfizetett EU képviselő mondhat. A világ viszont bármire vevő már, amit eléjük tálalnak az efféle emberek.

Például vegyük azt, hogy nagy sikere van Zelenszkij háborús beszédeit tartalmazó új könyvének. Az emberek kíváncsiak rá, és egymást éri a sok megrendelés. Voltaképpen ez is egyfajta felmérés az általános szellemi színvonalról. „Fantasztikus” hír, hogy egy korrupt terrorista, akit az EU és a háttérhatalmi elit úgy mozgat, ahogyan csak akar, könyvet ad ki a háborús beszédeiből… Sajnos ott tartunk, hogy egy ilyen bűnöző kezéből eszik a világ. A mostani ukrán vezetés egy drog és emberkereskedelemmel foglalkozó maffia, akiket a nyugati pénzvilági elit támogat. Miért kell támogatni azt az ukrán kormányt, amelyik kábítószerrel és fegyverrel kereskedik?

De általános szellemi színvonalat például tökéletesen felmér a globális klímaváltozással kapcsolatos helyzet is. A média azt szajkolja a fejekbe, hogy a globális klímaváltozás jövője múlhat a brazil elnökválasztáson. Ezzel nyilván arra céloznak, hogy amennyiben, ha Bolsonaro marad az elnök, minden addigi környezetkárosító tevékenység tovább fog zajlani a terjedelmes méretű országban, továbbá a klímaváltozást lassítani hivatott intézkedés nem fog érvényre jutni. Komolytalan, gyermeteg módon mutogatnak egy országra és annak egy, a közeljövőben várható sarkalatos sorsfordító eseményére, mint valamire, amin az egész világ sorsa múlik, méghozzá éppen azok teszik ezt, akiknél nincsenek nagyobb környezetkárosítók a földön. Vagy éppen azzal lehet teljesen meghülyíteni az embereket, hogy a kirakatba teszünk egy tinédzser lányt, aki ki meri nyitni a száját, és káromkodva bátorkodik elmondani a vélt igazat.

Természetesen a szóban forgó, október huszonharmadikán felszólaló gimnazista diáklány abszolút önmagától szólalt fel, viszont önös céljaira használja őt a média. Használja őt a politikai ellenzéknek hazudott klikk, és használja maga a kormánynak nevezett tömb is a maga rutinjával, mint ahogy azt tenni szokták ilyenkor. Mert mindenkit föl lehet használni bárki és bármi mentén, és minden helyzetben fel lehet találni magunk, ezt nagyon jól tudja a mindenek felett uralkodó patás ördög is, aki számára nem létezik helyzet a világban, amelyhez nem tudna teljes lényével asszimilálódni, és ne tudná magát belegyurmázni valamiképpen hajlékony gerincével, kígyó testével. A gimnazista lánnyal most pontosan ugyanaz történik, mint ami történt néhány évvel ezelőtt Nagy Blankával is, aki ugyanúgy, mint most huszonharmadikán a gimnazistalány, kiállt a porondra a Kossuth téren a parlament előtt, és tele üvöltötte káromkodva demagóg szöveggel a környéket, hogy az csak visszhangzott belé. Félreértés ne essék, nem az a baj, hogy elmondta a véleményét, mielőtt nekem esnének és ezzel a váddal illetve támadnának. A baj azzal van, hogy a többi kilencmillió nem tette, és nem teszi ugyanezt. A baj azzal van, hogy hüledezik az egész magyar világ, mert egy kislány bátorkodott kinyitni a száját, és vette a bátorságot elmondani, aki kikívánkozott belőle.

Talán nem is teljesen állja meg a helyét az, hogy igazat beszélt, mivel az abszolút igazság, mint ahogy mondják, legfeljebb odaát van. Mindenkinek igazsága van, és pont. Valójában, mint azt már megtanulhattuk, mindig a legerősebbnek van igaza. A történelemkönyvekben legalábbis mindenképp. A baj azzal van, hogy ennyi elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy hőssé és mártírrá váljon valaki a közéletben, és azzal is van, hogy sokak vasszigorú feltételek mellett nevelt apácákhoz hasonlóan háborodnak fel, amiért a maga karakán módján felszólalt. Ennek általános jelenségnek kellene lennie, még ha tisztában is vagyunk azzal, hogy egy tizennyolc éves felszólalásában csakis demagóg és gyakorlati szempontból tájékozatlan, de legalábbis nem eléggé tájékozott lehet. Igenis legyünk belátóak és nagyvonalúak, hiszen mi vagyunk az idősebbek és okosabbak. Ne adjunk táptalajt az ilyen Bayer Zsolt féléknek, ne adjuk alájuk a lovat, mert azzal, hogy véres szájjal nekiesnek, mint tót az anyjának, nem érnek el mást, mint hogy mindenki ő róla fog beszélni, méghozzá azt gondolom, hogy érdemtelenül. Érdemtelenül fogják őt magát a világ tetejére állítani és szentté avatni, hiszen mindössze csak annyit tett, hogy elmondta mindazt, ami a szívén volt. Semmi többet az égvilágon. Ez önmagában pedig édes kevés.

Elmondták már az ilyesmit nagyon sokan, rengeteg szószátyár szónok intézett már indulatos beszédet húszon éves korában nagy tömegekhez, aminek aztán az esetek kilencvenöt százalékában soha nem lett jó vége. És hogy ki számára nem lett jó vége? Természetesen az istenadta nép számára. A politikus számára persze csodálatos vége lett a történetnek. Bayer Zsoltnak pedig annyiban mindenesetre könnyen igazsága lehet, hogy ez a lány is hamar el fog tűnni. Hiszen emlékezzünk csak vissza Nagy Blankára. Még annak ellenére sem lehet róla hallani semmit, hogy az egyik politikai párt, nevezetesen a Momentum szárnyai alá vette és foglalkoztatta őt. Amellett, hogy nyilvánvalóan magánéletére és karrierjére koncentrál a lány, tudomásom szerint valamilyen posztot tölt be a politikai pártban. Abban a politikai pártban, amely pontosan egy évvel ezelőtt alapjövedelemmel igyekezett rávenni az embereket a kísérleti oltakozásra. Nagy Blanka, ha akaratlanul és naiv jóhiszeműségében is, de rálépett az elkurvulás útjára, hogy legalább olyan keményen fejezzem ki magam, mint ahogy ezt az említett heves vérmérsékletű lányok tették. Az ehhez való jogot ugyanis ahogy sem tőlük és sem senkitől, úgy tőlem sem lehet elvitatni. Egyedül rajta múlik, hogy bent marad-e a pártban, és sütögeti tovább a saját pecsenyéjét annak ellenére, hogy érzékeli maga körül a nyomott és bűzös politikai levegőt, vagy pedig nem bírja el azt, és kilép.

Egy biztos: magának a felszólalónak származik előnye egyedül, amennyiben műsorról műsorra járkál a média berkein belül. Márpedig nagy eséllyel újabb felszólalónk is rövidesen nekiáll haknizni. Ám sem az ország, sem a világ nem lesz ettől egy jobb hely, mert a mocskos politika és ami afölött rendelkezik bármivel és bárkivel a földön, vagy eltapossa, vagy politikai prostituáltat csinál belőle saját céljaira. Országszinten több millió, világszinten pedig több tízmilliárd felszólalóra lenne szükség. Vagy egyre sem.

tmz

Biocentrizmus

Egymás fegyveres ölelésében

Már nem egyszer beszéltek úgy a világ különböző országainak a felfegyverkezéséről nekem, mint afféle pozitív jelenségről, amely mintegy megteremteni hivatott a világbékét voltaképpen. Ilyenkor azt beszélik teljes meggyőződéssel, hogy a békét egyedül csakis a legkorszerűbb, legmodernebb fegyverek birtoklása hozhatja el. Mi már az atom? Az atom, mint fegyver lassan olyan számba fog menni, mint nyolcvan […]

Read More
Biocentrizmus

A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More