Az elhülyülés mélypontja, orosz hadidiktatúra Schwab legjobb tanítványától

Senki sem szereti elvenni a lelkesedést a fiatalágtól, középkorúaktól és az idős korosztálytól egyaránt, fűtse azt a lelkesedésnek bármilyen motorja, amely bármilyen nemű anyagtól kapott lángra. A lelkes ember talán még nem tud eleget, e talán már elég sok mindent tud a világ és az emberi társadalom viszonyáról és azok viselt dolgaikról, mégis inkább ahelyett, hogy a végső megkeseredés fele fordulna, és a világ sértettjét mutatná, azt átkonvertálja valami egészen másba, valami hasznosíthatóba. Sokan nem képesek erre, és zsörtölődnek, amiért a fiatalság még mindig úgy képzeli, hogy valaha is megválthatja a világot. Akik pedig már nem fiatalok, azokat elkönyvelik egész egyszerűen naiv hülyéknek, akik képtelen helyükön kezelni a világtörténéseket. Kiállítják például a népszámlálási levelet a szekrény élére mintegy büszkén, mely magatartással mintha valami olyasfélét szeretnének közölni a nagyvilággal: mi aztán tisztességes, megbízható polgárai vagyunk a hazának, akikre minden körülmények között lehet számítani, és nem fenyeget minket semminemű rebelliónak a hevületes tavaszi szele. Mégis komolyan és a lehető legőszintébb hangon kell tudósítani a frissnek számító jelenségekről és az azokon való elmélkedésről.

Azok a szándékos fertőzések, amelyeket az emberek ereibe juttatnak, ugyanis totálisan gondolkodásképtelenné teszik őket. Egy orvosi-társadalmi zsarnokság uralma alatt vagyunk. Egy francia orvos, Pierre Gilbert egykor világosan beszélt egykor nagy szakmai nyilvánosság előtt arról a tervről, hogy az elit olyan anyagokat tartalmazó vakcinákat készül létrehozni, amelyek elérik az agyat, hogy ellenőrizzék azt. Ezek az anyagok az elektromágneses mezők mikroreceptoraivá válnak, és az alacsony frekvenciájú hullámok révén elérik, hogy az emberek ne gondolkodjanak. Ez nem egy hipotézis, ez a valóság. Az egész emberiség veszélyben van – no, nem mintha idáig olyan nagyon félteni kellett az embereket a megvilágosodástól. Mert idáig jellemző volt – legalábbis annak mondották – az, hogy a kelet embere elmaradottabb, míg a fejlett nyugati szomjasabb a szabadságra és egyetlen pillanatig se tűri a despotizmus fojtogató légkörét önmaga körül. És ezt jellemzően látjuk is a történelem és a jelenkor példáin: amíg keleten mindenféle zsarnok kiskirály törli bele a lábát alattvalóiba bármilyen következmény nélkül, addig nyugatabbra mindig is az újszerű megváltó és kényelmes élet biztosítására törekvő eszmék kerülnek felszínre időről időre.

Vlagyimir Putyin orosz elnököt Hitlerhez szokták hasonlítani fasiszta és mindent centralizáló politikája miatt, pedig Putyin igazán nem tesz semmi mást, mint amit bármelyik orosz elnöki, vagy cári elődje tett: kiáll a népe elé, és következetesen szigorú magatartásával és törvényeivel tiszteletet és feltétlen imádatot vív ki önmagával szemben. Kétségtelen persze, hogy van egy kisugárzása neki, de az ő teljesítménye sehol nincsen Hitler egykori teljesítményéhez képest. Hitler azokat a németeket bolondította meg teljesen, akik ugyebár szerte a világon precizitásukról és szabadságszeretetükről, de elfogadó természetükről is ismertek. Konkrétan hülyét csinált belőlük, megigézte őket és szerelembe ejtette a tömeget, ezt a rengeteg individuális értelmesből álló egyetlen nagy kollektív hülyét. Ez valóságos bűvészet volt a Führertől, amelyre csak kevesen képesek, és amely jól mutatta, hogy annak idején is mennyire nagyon egyszerű volt feltüzelni tömegeket egy értelmetlen háborúra és szervezett népirtásban való közvetett részvételre. Talán iskolákban kellene tanítani a népirtást és a különböző nációk iránti megvetést és gyűlöletet, hiszen mindazt, amit iskolában tanítanak, mintegy ösztönös önvédelemből és meneküléskényszerből levet magáról az ember a legelső adott alkalommal, amikor a tanító nem figyel oda. Talán majd hányingere lesz a tanoncnak tőle és iszonyodni is fog a puszta gondolattól, hogy valaha is embert irtson mintegy kedvtelésből, megideologizálva, puszta emberi voltából fakadva és következve.

A sok büszke lojális párthű mostanában dagadó kebellel mondogathatja, hogy bezzeg Putyin megmutatja annak a hanyatló erkölcsű nyugatnak! Putyinról Klaus Schwab egy ízben azt mondta, hogy a legjobb tanítványai közé tartozott. Nos, ez történetesen meg is látszik rajta. Az a beleélés, amellyel játssza szerepét, és képes elhitetni a népével, hogy a népességcsökkenés miatt fáj a feje, miközben sterilizálja ezt a bizonyos népességet, cinikusan bravúri. Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként bejelentette szerdán, hogy hadiállapotot vezet be azon a négy ukrajnai területen, amelyet Oroszország szeptember végén egyoldalúan a területéhez csatolt. Az erről szóló rendeletet az elnök már alá is írta. Az intézkedés értelmében az orosz erőket még szélesebb jogkörökkel ruházzák fel a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni régióban. Putyin azt is elrendelte, hogy a kormány hozzon létre egy különleges koordinációs tanácsot, amely az oroszországi régiókkal együttműködve fokozná Moszkva háborús erőfeszítéseit Ukrajnában.

Ennek alapján a politikai pártok és vallási szervezetek tevékenységét beszüntetik, átvizsgálják az autókat, megtiltják a fegyverek és lőszerek értékesítését, katonai cenzúrát vezetnek be, betiltják a gyűlések és sztrájkok szervezését, az állampolgárok pedig már nem választhatják meg szabadon átmeneti tartózkodási helyüket. A hadsereg emellett lefoglalhatja a szervezetek és a civil lakosság tulajdonát, megfelelő kompenzációért cserébe. Szintén emelték a készültségi szintet Oroszország középső szövetségi körzetében, beleértve Moszkvát. Itt a hatóságok minden bizonnyal tömeges megmozdulásokra készülnek, ezért hozták a közrend biztosítását célzó intézkedést. Korlátozzák a gépjárművel való mozgás szabadságát, valamint az autókat is gyakrabban ellenőrizhetik majd. Az orosz kormány megtiltotta a határőrök adatbázisában szereplő egymillió embernek, hogy elhagyják az országot. Ez akár egy új mozgósítási hullámra is utaló intézkedés lehet. KÖZÜLÜK VALÓSZÍNŰLEG NEM MINDENKIT SOROZNAK BE, DE BÁRKI KAPHAT BEHÍVÓT.

Moszkva polgármestere arról beszélt, hogy jelenleg semmilyen intézkedés nem lépett még életbe, amely befolyásolná a hétköznapi életet. A polgárok megvédését, a gazdasági és biztonsági stabilitást a releváns szövetségi szervek és városi szervek fogják biztosítani. Szergej Szojgu védelmi miniszter is reagált az orosz elnök által aláírt rendeletre. Szerinte ezzel nagyobb hatalmat kapnak a regionális kormányzók. Oroszország már korábban bejelentette, hogy 60 ezer embert evakuálnak Herszonból, ahol az ukránok már napok óta csoportosítják erőiket és támadásra készülnek. Az orosz biztonsági tanács főtitkára, az FSZB korábbi vezetője, a második legbefolyásosabb orosz, Nyikolaj Patrusev szerint az orosz városokban széleskörű intézkedéseket fognak hozni annak érdekében, hogy a fenntartsák a rendet és betartassák a törvényeket. Komolyabb büntetés fog járni azért is, ha valaki a tiltás ellenére hagyja el az országot, valamint az országban tartózkodó külföldiek is súlyosabb büntetésre számíthatnak, ha megszegik az orosz törvényeket. Goldman Sachs elemzője szerint azok a vállalatok, amelyek erősebb készpénztermelő képességgel működnek és nyereségnövekedést mutatnak felértékelődnek, továbbá a kiskapitalizációjú vállalatokat emelte ki a stratéga. Tehát a készpénz még mindig domináns a piacon, továbbá a kisvállalatok is, nem csoda, ha az angolszász vadkapitalisták azokat felvásárolják. Igazán nem akartam senkiben sem kioltani a lelkesedés tüzét. Sajnálom, ha így sikerült…

tmz

Biocentrizmus

Egymás fegyveres ölelésében

Már nem egyszer beszéltek úgy a világ különböző országainak a felfegyverkezéséről nekem, mint afféle pozitív jelenségről, amely mintegy megteremteni hivatott a világbékét voltaképpen. Ilyenkor azt beszélik teljes meggyőződéssel, hogy a békét egyedül csakis a legkorszerűbb, legmodernebb fegyverek birtoklása hozhatja el. Mi már az atom? Az atom, mint fegyver lassan olyan számba fog menni, mint nyolcvan […]

Read More
Biocentrizmus

A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More