Hónap: 2022 október

Biocentrizmus

NASA and UFOs, shrink scientists

More and more impertinent articles are published in the media with the name of a scientific topic, which is not the least bit scientific. And I don’t think it is not scientific, which is not even necessary to tell sensible people. The reason the articles are cheeky is because they openly make people look like […]

Read More
Biocentrizmus

A NASA és az ufók, agyturkász tudósok

Egyre szemtelenebb cikkeket közöl le a média tudományos téma megnevezéssel, amely a legkevésbé sem tudományos valójában. És azt hiszem, hogy nem tudományos, azt értelmes embereknek mondani se kell. Azért szemtelenek a cikkek, mert nyíltan dedós hülyegyerekeknek nézi az embereket. „Egyre távolodik a Föld a Holdtól, ezért idővel majd huszonnégy óránál tovább is eltarthatnak egy nap” […]

Read More
Biocentrizmus

Raising the guilty, scapegoating, demagogic high school stars

We can be happy! I have been watching the news on the web for a few days, in which EU leaders have been making statements. They said that the war sanctions are working. They are working because whatever damage they are doing to Europe, they are doing even more damage to Russia! Is there any […]

Read More
Biocentrizmus

Bűnösök felemelése, bűnbakgyártás, demagóg gimnazista sztárok

Boldogok lehetünk! Néztem a néhány napos híreket a világhálón, melyekben az EU vezetői nyilatkoztak. Elmondták, hogy a háborús szankciók működnek. Azért működnek, mert azok bármekkora károkat is okoznak Európának, bizony, Oroszországnak még nagyobbakat! Hát van olyan bitang, aki ezért a gyönyörűségért nem hoz meg minden áldozatot Európa országai, a saját hazája, honfitársai és a saját […]

Read More
Biocentrizmus

Ideologies for exclusion

Whenever I hear voices defending the census on the grounds that it is a common and perfectly normal, even regular, phenomenon in the country, I am constantly having to explain that this one is not only not a regular census, but not even a census in the first place. It is quite clear that the […]

Read More
Biocentrizmus

Ideológiák kisemmizéshez

Amikor olyan hangokat hallok, amelyek a népszámlálást védelembe veszik azzal a magyarázattal, hogy ez egy általános és teljesen normális, méghozzá rendszeres jelenség az országban, állandóan el szükséges magyaráznom, hogy ez a mostani nem, hogy nem számít szokványos népszámlálásnak, de eredetileg még népszámlálásnak sem. Teljesen világosan látható, hogy ezúttal az érdeklődés tárgya az ingatlan, az apparátus […]

Read More
Biocentrizmus

Blood or life! – or the unprecedented demand for blood plasma

Everything that propaganda shoves in our faces is a sham and the exact opposite of what reality is. To be precise, to a degree of one hundred and eighty degrees at least, they are trying to achieve the opposite of what is actually seen. Because what is seen in the madness called reality? We have […]

Read More
Biocentrizmus

Vért, vagy életet! – avagy az idáig soha nem látott mértékű igény a vérplazmáért

Mindaz, amit a propaganda az arcunk elé tol, szemfényvesztés és hajszálpontosan száznyolcvanfokos ellentétje annak, mint ami a valóság. Egészen pontosan száznyolcvan fokos mértékben legalább az ellenkezőjét akarják elérni annak, mint ami valójában látszik. Mert mi látszik a valóságnak nevezett őrületben? Rendelkezésünkre állnak ugyebár látszólag általunk választott kormányok, amelyek a közjó érdekében elkormányozzák az országokat a […]

Read More
Biocentrizmus

The nadir of dumbing down, a Russian war dictatorship by Schwab’s best pupil

No one likes to take enthusiasm away from the young, the middle-aged and the elderly alike, no matter what engine of enthusiasm is fuelled by whatever kind of material it is fired by. The enthusiastic man may not yet know enough, he may already know quite a lot about the relation of the world to […]

Read More
Biocentrizmus

Az elhülyülés mélypontja, orosz hadidiktatúra Schwab legjobb tanítványától

Senki sem szereti elvenni a lelkesedést a fiatalágtól, középkorúaktól és az idős korosztálytól egyaránt, fűtse azt a lelkesedésnek bármilyen motorja, amely bármilyen nemű anyagtól kapott lángra. A lelkes ember talán még nem tud eleget, e talán már elég sok mindent tud a világ és az emberi társadalom viszonyáról és azok viselt dolgaikról, mégis inkább ahelyett, […]

Read More