Hónap: 2022 szeptember

Biocentrizmus

mRNA gene injection in breast milk, unconstitutional harassment under the heading „census”

It has now been proven that mRNA gene injections do not stay in the deltoid muscle, as we were told (lied to) at the time, but can be found in, for example, breast milk. Doctor Tamás Letoha found a revealing scientific publication about this phenomenon. JAMA Pediatrics: mRNA is detectable in trace amounts in breast […]

Read More
Biocentrizmus

mRNS géninjekció az anyatejben, alaptörvényellenes zaklatás „népszámlálás” címszó alatt

Bizonyítottá vált immár, hogy az mRNS géninjekciók nem maradnak a deltaizomban, mint ahogy azt állították (hazudták) nekünk annak idején, hanem megtalálhatók például az anyatejben. Doktor Letoha Tamás talált egy sokatmondó tudományos publikációt erről a jelenségről. JAMA Pediatrics: az mRNS nyomokban kimutatható oltás után az anyatejben. Mindez pedig azt mutatja, amiről a doktor úr facebookos oldalán […]

Read More
Biocentrizmus

The census, or the gateway to new terror, Russian action against forced conscription, Dagestani women standing up for their loved ones

The methods and circumstances of sanctioning Russian citizens are largely all anti-human, in violation of many of the international conventions. The now established practice of not allowing Russians to cross the border runs completely counter to the principles that the Western line has taken for granted, that it has long been voicing and that it […]

Read More
Biocentrizmus

A népszámlálás, avagy az újabb terror előkapuja, orosz fellépés a kényszersorozás ellen, szeretteikért kiálló dagesztáni nők

Az orosz állampolgárok szankcionálásának módjai és körülményei javarészt mind emberellenesek, amelyek bőven megsértik a nemzetközi egyezményekben leírtak nagy részét. Az az immár bevett gyakorlat, hogy nem engedik át az oroszokat a határon, tökéletesen szembe megy azokkal az elvekkel, amelyeket a nyugati vonal a magának érez, amelyeket régóta hangoztat, és hangoztattat minden olyan közeggel, amely esszenciáját […]

Read More
Biocentrizmus

The case of Nathalie Bálint on war and the economy, pacifist Russians

Once again, some self-important people have spoken out about the war between Russia and Ukraine. They are calling the Hungarian Government to account for not taking the Russian-Ukrainian war seriously enough. Because, as they see it, they are not taking the war seriously enough, which has caused gas and food prices to skyrocket, according to […]

Read More
Biocentrizmus

Bálint Natália esete a háborúval és a gazdasággal, pacifista oroszok

Ismét csak megszólalt néhány önmagát fontosnak tartó ember az orosz-ukrán háború kapcsán. Számonkérik Magyarország Kormányát, amiért nem veszi megfelelő módon komolyan az orosz-ukrán háborút. Merthogy szerintük ez a helyzet, nem veszik megfelelő módon komolyan a háborút, amelynek következtében a média szerint a gáz és élelmiszerárak a többszörösükre szöktek fel. Túl sok mindennel foglalkozik így is […]

Read More
Biocentrizmus

The secret life of the English royal family

The past two days have been about nothing less than Queen Elizabeth being bid farewell, laid to rest and thoroughly mourned. Everyone felt so sorry for and pitied Her Majesty, who, in what was essentially a monarchy, which remained part of England, with her entire royal family, was a parasite, so to speak, on tens […]

Read More
Biocentrizmus

Az angol királyi család titkos élete

Az elmúlt két nap nem szólt másról, mint arról, hogy Erzsébet királynőt elbúcsúztatják, örök nyugalomra helyezik és jó alaposan megsiratják. Mindenki olyan nagyon szánta és sajnálta őfelségét, aki lényegében a monarchia nevű őskövületben, amely Anglia része maradt továbbra is, egész királyi családjával együtt mondhatni parazitaként trónolt emberek tízmilliói „felett”. Történt a temetés napján a halott […]

Read More
Biocentrizmus

Benefits of ragweed and cannabis

Ragweed is one of the things that has been rather nefariously eradicated and hidden from view for quite some time. It is one of the most beneficial plants in the world, and one of the plants that has the best effect on the human body. Its persecution, along with that of cannabis, is one of […]

Read More
Biocentrizmus

A parlagfű és kannabisz jótékony hatásai

A parlagfű az egyik dolog, amit meglehetősen aljas módon irtanak és rejtenek el az ember orra elől már igen jó ideje. A parlagfű a világon az egyik leghasznosabb, emberi szervezetre legjobb hatással lévő növénye. Üldözése a kannabisz üldözésével együtt az egyik legnagyobb gyilkossági kísérlet, amit valaha is végrehajtottak az emberiség ellen. A kannabiszt nem lehet […]

Read More