Hónap: 2022 augusztus

Biocentrizmus

The divestment process, the expected collapse of Europe, the emerging new world order

They are grown in Argentina, packaged in Thailand and sold in the United States. This was just one example to illustrate how trade flows around the world that result in the sale of products. Anyone who does not understand that the real ecological rebellion is a serious and profound struggle against the madness of the […]

Read More
Biocentrizmus

Az értékesítés folyamata, Európa várható összeomlása, kirajzolódó új világrend

Argentínában termesztenek, Thaiföldön csomagolnak és az Egyesült Államokban értékesítenek körtelekvárt. Ez most csak egy példa volt annak szemléltetésére, hogy miként zajlanak azok a kereskedelmi folyamatok a világon, amelyek eredményezik a termékek értékesítését. Aki nem érti, hogy az igazi ökológiai lázadás az áruk globalizációjának őrülete elleni komoly és mélyreható küzdelem, az ne zaklasson másokat az elektromos […]

Read More
Biocentrizmus

The case of graduate women, the silenced neurolink, becoming a cyborg

How does Elon Musk’s neurolink relate to the higher education qualifications of women and people in general? Well, first of all, it’s not quite clear to me why people sometimes forget their gender on certain issues? I am thinking here of the fact that recently, quite certainly as a distraction, an organisation of the Government […]

Read More
Biocentrizmus

A diplomás nők esete, az elhallgatott neurolink, kiborggá válás

Hogy Elon Musk neurolinkje hogyan kapcsolódik a nők, és úgy általában az emberek felsőfokú iskolai képesítéséhez? Nos, elsőkörben számomra az nem egészen világos, hogy miért nem tudnak néha megfeledkezni olykor a nemükről bizonyos kérdések esetében az emberek? Gondolok itt arra, hogy a napokban – egészen biztosan figyelemelterelés céljából – Magyarország Kormányának egy szervezete olyan kijelentést […]

Read More
Biocentrizmus

Meteorological accounting, science, the bigoted religion of the twenty-first century, a world that works paradoxically

A number of meteorologists have been dismissed from their national posts following last week’s fireworks incident. This is a perfectly understandable move in an autocracy on a national holiday gone wrong. I don’t think anyone was really surprised. But what does meteorology have to say for itself? There are now a whole series of scientists […]

Read More
Biocentrizmus

Meteorológiai elszámolás, a tudomány, a huszonegyedik század bigott vallása, paradox módon működő világ

Menesztettek országos állásukból a múlt heti tűzijáték eset miatt néhány meteorológust. Ez egy autokráciában egyébként teljesen érthető lépés egy elromlott nemzeti ünnepen. Azt gondolom, hogy ezen senki sem lepődött meg igazán. De hogy mit hoz fel mentségére a meteorológia? Most tudósok egész sora bizonygatja a médiában, hogy a tudomány bizony ilyen megbízhatatlan. Nemhogy hetekkel előre […]

Read More
Biocentrizmus

Life-threatening threats from angry farmers, weeks of rainfall after the dismantling of the „ice mitigation” system

A Hungarian lady called an expert was recently asked about the climate issue and its social impact, and she was not really able to give any substantive answers, apart from demagogic ones. She went on about everything from the teachings of Jesus to the little people, who should be blamed and held responsible for the […]

Read More
Biocentrizmus

Dühös gazdák életveszélyes fenyegetése, csapadékos hetek a „jégkármérséklő” rendszer lebontása után

Egy szakembernek nevezett magyar hölgyet kérdeztek a klímakérdésről és annak társadalmi hatásairól a napokban, aki demagóg válaszokon kívül nem igazán volt képes érdemi válaszokat adni. Előhozakodott Jézus tanításaitól kezdve a kisemberekig, akik helyett a nagy cégeket kellene hibáztatni és felelősségre vonni, amiben egyébként maradéktalanul igazsága is volt. És ugyan jómagam is állandó jelleggel ugyanezt hangoztatom, […]

Read More
Biocentrizmus

Clotting system, climate killers’ „solutions” to the so-called climate crisis

I read a girl’s tweet not long ago on a social networking site called twitter, which was a reproachful piece of writing that read, „These idiots can’t sort garbage!” No question these idiots simply meant people who really don’t sort. Me, among others. I also sense a certain pride behind his writing, pride that he […]

Read More
Biocentrizmus

Vérrögképződést elősegítő rendszer, klímagyilkosok „megoldásai” az úgynevezett klímaválságra

Egy lány tweetjét olvastam nem olyan régen a twitter nevű közösségi oldalon, amely a következő szemrehányó írásból állt: „Ezek a hülyék nem tudnak szemetet szelektálni!” Nem kérdés, hogy ezek a hülyék egyszerűen azokat az embereket jelentette, akik valóban nem szelektálnak. Többek között engem. Az írása mögött némi büszkeséget is vélek érezni, büszke lehet arra, hogy […]

Read More