Pénzosztás, kommunizmus

A szomszédos Ausztriában ötszáz eurós segélyeket osztogatnak az állampolgároknak, és az alacsony jövedelműek pedig többet – akár 1000 eurót kapnak – az infláció leküzdésére. Mindez az én szememben nem egy becsülendő és megköszönendő dolog, hanem olyan alapvetőnek gondolnám egy (mesterségesen) előidézett infláció esetében, mint például, hogy elítélünk egy rablógyilkost. Abba is belemehetnénk külön, hogy vajon miért nem lépnek fel a mesterséges infláció ellen? Infláció ellen pénzosztás? Egy kicsit olyan szaga van ennek a dolognak, mintha hülyének néznék a tömegeket. És egyébként nincs igazuk, amikor hülyének nézik a tömegeket? Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy de, nagyon is igazságuk van. Nem szükséges atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy lássuk, a pénzosztással csak még tovább növelik az inflációt – az ilyen összefüggéseket már a közgáz óvodák középső csoportjában tanítják. Vagyis ez az intézkedés is szándékosan szítja a mesterséges inflációt, mint annyi más dolog, amit mostanában csinál és végrehajt(at) az elit. Egyébként Angliában is kapnak pénzt a rászorulók ezekben az időkben, tehát nem minden állampolgár, mint Ausztriában. Nyilvánvalóan befogni szeretnék az ilyen intézkedéssel az emberek száját, nehogy az utcára menjen a felbőszült tömeg.

Természetesen azon a véleményen vagyok személy szerint, hogy igenis osszanak szét az emberek között pénzt nulla teljesítményért a huszonegyedik században, mivel a puszta létezésért már mindenki kiérdemli a mai mesterséges intelligencia által átszőtt viszonyok között, hogy tisztességes körülmények között éljen, amely alanyi jogon jár. És mivel a robotok éppen veszik el az emberek munkáját – még az olyan értelmiségiekét is, mint a jogász meg a műtő orvos -, egész egyszerűen nem létezhet egyéb más út az emberiség számára, mint felkínálni minden élő részére azt a pénzmennyiséget, amely mögött valóban semmi teljesítmény nem áll. Nevezhetjük éppenséggel bilétának is, a lényegnek annak kellene lennie, hogy mindenki beválthassa azt bármilyen üzletben, és hogy ne halmozhasson fel senki semmiből szükségtelen felesleget. Ez kommunizmus, azt mondanák sokan, de még mielőtt megtámadnának és meggyanúsítanának engem, és rám aggatnák a kommunista címkét, szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy egész egyszerűen lehetetlen lesz a közeljövő robotizált világtársadalmában megkerülni a kommunizmust, legalábbis annak jó néhány jellemzőjét és jól ismert elemét, jellemzőjét. A kapitalizmus és minden egyéb más rendszer oda vezette a világot meg a társadalmat, ahol most vannak: a bizonytalanra épült, teljesítmény nélkül álló roskadozó pénzrendszerhez.

Diplomás, ugyanakkor semmit tudó kiskirályok és főnökök rendszereinek tömkelegét látjuk, bármerre is nézünk el, akiknek üres gőgjükre és lusta utasítgatásaikra egyre kevésbé van szükség. Mint ahogy természetesen az alkalmazottakra is egyre kevésbé van szükség. Idővel fel kell, hogy váltsa tehát a pénzrendszert egyfajta bilétarendszer, amelyben mindenkinek minden olyan jellegű dolog jár, amely szükséges létfeltétel, amely nem pusztán csak az étkezésben és embernek megfelelő hőmérsékletű lakhatásban merülne ki. Magyarország is kénytelen lesz rálépni előbb vagy utóbb erre az útra, már hogyha lesz egyáltalán még Magyarország, és lesznek-e egyáltalán hivatalosan – ah csak a papírforma és tradíciók kedvéért is – azokban az időkben országok, amikor ez bekövetkezik. Egy ízben megkérdeztek egy magyar – méghozzá történetesen fideszes – politikust, hogy mit szólna a feltétel nélküli alapjövedelem ötletéhez, mire ő láthatólag megdöbbent magán a kérdésen, és értetlenül állva az előtt azt válaszolta, hogy az az emberi természettel ellentétes. Na de miért, tisztelt képviselő úr, mégis milyen az az emberi természet? Egymás taposásából és könyökléséből álló jelenség? Vélhetően erre gondolt. Az ilyen kapitalizmusból köszönöm, de én nem kérek.

Az igazán komoly tragédia az, hogy egyáltalán nem érzi egy képviselő kínosnak ilyen véleményt megfogalmazni, akit ugyanúgy mások tartanak el – tulajdonképpen a semmittevésért -, mint ahogy mások tartanának el több milliárd embert abban az esetben, hogyha bevezetnék globális szinten az alanyi jogon járó alapjövedelmet. Apropó… nem inkább önmagukat tartaná el több milliárd ember? Ó, dehogyisnem… Mégis ki tartana el több milliárd embert, hogyha nem saját maguk önmagukat? A földönkívüliek? Esetleg a fényharcosok? Nem támogatják az államok az emberek teljes mértékű önállósodását, amely elvezethetne a kormányok csecseiről való totális elhatárolódást, minden erejükkel azon mesterkednek, hogy miképpen függhetünk egyre és egyre jobban a nagyvárosi közösségektől, a legnagyobb cégektől multiktól és bankoktól. Ez a folyamat nagyon régen kezdődött, az utóbb száz évben pedig felgyorsult, és kizárt dolog, hogy bármikor is leállnának. Egyetlen cél lehet a mesterséges intelligencia térnyerésének eljövetelekor: miután digitalizáltak mindent, és az emberi szervezetbe egy az egyben beépítették a mesterséges intelligenciát, az immár munka nélkül maradottaknak alapjövedelmet biztosítanak.

A kérdés már csak az maradt, hogy ki fogja diktálni ennek feltételeit? Az emberiség meghajol, és szigorú feltételekhez kötik majd az alapjövedelmet? Vagy marad a mindig is alkalmazott megnevezése, és a gyakorlatban is minden aszerint fog alakulni, mint ahogy azt a neve is mondja, a feltétel nélküli alapjövedelem? Csak erre lyukadhat ki ez a mostani rendszer, innen nézve pedig nem érdemes tovább húzni az időt, és a földekről, magángazdálkodásról elcipelt, elcsábított emberek urbánus, modern sanyargatásával ideje lenne felhagyni. Ha kőkemény is lesz, gyerünk, csináljuk. Ha úgyis ez a sors – márpedig ez a sors – akkor bátran ugorjunk fejest bele. Francnak ez az időhúzás!

tmz

Biocentrizmus

A klímaváltozás, mint immanens jelenség

Induljunk ki abból az eléletből, ami sokak szerint hókuszpókusz és áltudomány. Nyilván a materialisták szerint, Tehát induljunk ki abból, hogy a világ tudatunk kivetülése egy konkrét hely helyett. Mondjuk egy sötét, tehetetlenséget nyújtó, csillagokkal teli világűrben keringő gömbföld helyett. A materialisták szerint az úgynevezett mennyország, tehát odaát egy tündérmese, ami kinevetendő. A halálközeli élményt átélt […]

Read More
Biocentrizmus

Paradoxon

Gonoszság gonoszság hátán. Valahogy így lehetne jellemezni az elmúlt időszakot. Doktor Eli David azt posztolja már egy jó ideje az x-en, hogy Kongóban, Nigériában és egyéb afrikai országokban ennyi meg annyi lemészárolt halott embert eredményezett az ottani háború, és mert az izraeli háborúval foglalkoznak sokan, ezért ők antiszemiták. Szegény, szerencsétlen zsidó vezetésért mindjárt elmorzsolok egy […]

Read More
Biocentrizmus

Németh atya, az antikrisztus

Németh Sándort azzal vádolta egy újságíró, hogy nincs tisztában a szent szellem jelentette jelenséggel. Egyszóval nincs tisztában azzal, amiről beszél. Hozzá tette még, hogy amennyiben, hogyha tisztában van vele, úgy egész egyszerűen tudja, hogy ő az antikrisztus kiválasztott embere, és jóvátehetetlenül az a feladata, ami. És itt van a lényeg, Németh Sándor csakugyan tudatosan cselekszi […]

Read More