Év: 2022

Biocentrizmus

Trendiség

A döntést, melynek értelmében egyedül él valaki egy hegyen vagy erdőben, vagy esetleg csak egy elhagyatott, vagy kevéssé lakott tanyán, mondhatni nem nehéz meghozni, hiszen csupán a szívre kell hallgatni, és azt tenni, amit a helyesnek érzünk. Ami nehéz, az az, hogy az ember tisztában van azzal, hogy ezután az útját nagy eséllyel egyedül, magányosan […]

Read More
Biocentrizmus

A masterful war for a cause, the internet of bodies

The Hungarian media like to use big words and phrases like war as a logo. Apart from the fact that it has a meaning just because of the creative power of the word, they naturally try to blame everything on the war, because somehow they have to explain why everything costs three times as much […]

Read More
Biocentrizmus

Mesterkélt háború a célért, a testek internete

Szeret a magyar média olyan nagy szavakkal és kifejezésekkel élni, mint például a háborúval, mint logosszal. Túl azon, hogy a dolognak már csak a szó teremtő erejénél fogva is jelentősége van, igyekeznek természetesen ráfogni a háborúra mindent, amit csak lehet, mert valahogy meg kell magyarázni, hogy miért kerül minden háromszor annyival többe, mint szűk egy […]

Read More
Biocentrizmus

Faith, soul, love and the raison d’être of Christmas

„The Western world – the happiest corner of the earth – has shaken off God the Son and shaken off the bandit horsemen clambering on God’s back, raiding in his name. Everyone can choose a god, a demon, a UFO, a guardian angel, or they can continue to learn. A minor inconvenience in return for […]

Read More
Biocentrizmus

A hit, a lélek, a szeretet és a karácsony létjogosultsága

„A nyugati világ – a Föld legboldogabb gerezdje – lerázta magáról az Istent fiastól, és lerázta az Isten hátán felkapaszkodó, az ő nevében portyázó rablólovagokat. Választhat magának mindenki istent, démont, ufót, őrangyalt, vagy tovább is tanulhat. Apró kellemetlenség cserébe, hogy így aztán kicsit feszengünk a fenyőfa körül.” – így szólt egy megkeseredett bértollnoknak a cikket […]

Read More
Biocentrizmus

Fagyok az egyetemeken, digitális világ személyiségi jogok és titkok nélkül

Extrém körülmények között vizsgázott az ELTE néhány hallgatója – volt, aki hat fokban ült egy teremben legalább másfél órán keresztül. A szóban forgó egyetem energiatakarékossági intézkedései miatt rendhagyó helyszíneken és körülmények között zajlottak le vizsgák. Állítólag műszaki problémák miatt ugyanis az egyetem két hete nem fűtött épületében, hat fokban vizsgáztak az ELTE tanárszakos hallgatói. A […]

Read More
Biocentrizmus

Billing for fake covid tests, increasing sterility and control in all aspects of life, artificial human reproduction

An Italian-German mafioso and his team billed the German health insurance fund for 1.9 million fake COVID tests for €16.63 million. It is terrible that this does not raise questions in anyone’s mind. If such people with zero medical or health training could do such a thing so openly – and in Germany – what […]

Read More
Biocentrizmus

Kamu covid tesztek kiszámlázása, fokozódó sterilitás és kontroll az élet minden területén, mesterséges emberszaporítás

Egy olasz-német maffiózó és az ő csapata 16,63 millió euróért 1,9 millió kamu COVID tesztet számlázott ki a német egészségbiztosítási pénztárnak. Szörnyű, hogy ez senkiben sem vet fel kérdéseket. Hogyha ilyen alakoknak zéró orvosi, illetve egészségügyi végzettséggel ilyesmit ennyire nyíltan meg lehetett tenni – ráadásul Németországban -, akkor vajon mi mehetett a háttérben?! Világhírű tudósokat, […]

Read More
Biocentrizmus

The abolition of cash, information as the main instrument of power

I’m still naive, because I swear I thought that cash, private property, couldn’t be as divisive and taboo as vaccines were back then. And it is very divisive. No matter what the topic, people can’t escape their own limitations. Again, it’s the same „enlightened progressive intelligence” that is shutting down their brain cells. The prideful […]

Read More
Biocentrizmus

A készpénz eltörlése, az információ, mint fő hatalmi eszköz

Még mindig naiv vagyok, mert eszküszöm, azt hittem, hogy a készpénz, magántulajdon nem lehet annyira megosztó es tabu, mint a vakcina volt annak idejen. Márpedig nagyon is megosztó. Mindegy, hogy mi a téma, az emberek nem tudnak kivetkőzni saját korlátoltságukból. Megint ugyanaz a „felvilágosult haladó intelligencia” az, ami leállítja az agytekervényeiket. A büszke gőg, ami […]

Read More