Figyelmeztetés Izraelből, holokauszttúlélők levele

Egy izraeli beavatott nőszemély felhívása az európaiakhoz a következő. „Európa lakói, veszélyben vagytok! Jeruzsálemből beszélek, a Templom-hegyünkről. El kell, hogy mondjam neked, hogy az elképzelhetetlen már itt van. Itt, Izraelben már felhasználták ezt a kísérleti technológiát több, mint a felén a lakosságnak, beleértve a terhes nőket, és a fiataljainkat. És a következő hónapban a tizenkét év alatti gyermekeket is fel fogják használni. A „Védettségi Igazolvány” életbe lépett, és itt van a nyakunkon, amit Green Pass-nak, szó szerint Zöld Útlevélnek neveznek, amely által egymás ellen fordítják, szétválasztják az állampolgárokat, belülről szétrohasztva minket. Könyörgök, hogy minden erőddel, minden akaratoddal harcolj a „Védettségi Igazolvány” ellen, mert ez a szabadság végét jelenti! Állítsátok meg Európában, és ez talán megállítja ennek a globális terjedését. A ti győzelmetek a mi győzelmünk. Együtt vagyunk ebben benne! Vegyétek fel a kapcsolatot az Európai Parlamenti képviselőtökkel. Hívd fel őket, és beszélj velük a véleményedről. Küldj nekik email-eket. Ösztönözd őket a kovid megszorítások feloldására. Csatlakozz hozzánk ebben a harcban, amit, ha felállunk, akkor már meg is nyertük!

A COVID vakcina várható európai engedélyezése előtt holokauszttúlélők és leszármazottjaik levelet juttattak el az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), amelyben a COVID-19 oltási program leállítását követelik. A túlélők azzal vádolják az egészségügyi szabályozó hatóságokat, hogy a Nürnbergi Kódexet megsértve nem tájékoztatták megfelelően a lakosságot a vakcina veszélyeiről, és az oltási programot “második holokausztnak” nevezik. Holokauszttúlélők az Európai Gyógyszerügynökségnek. Azt írják: “Nyolcvan évvel ezelőtt a zsidókat démonizálták, mint a fertőző betegségek terjesztőit, ma az oltatlanokat démonizálják”. Jogászok, orvosok, tudósok, újságírók nemzetközi szövetsége, valamint egyéb szakmák képviselői vagyunk. A világ minden olyan emberének érdekeit képviseljük, aki arra törekszik, hogy szabadságban, önrendelkezési joggal, méltósággal és igazságban éljen. Mi, a II. világháború alatt az emberiség ellen elkövetett atrocitások túlélői, háborúban elszenvedett embertelenségek áldozatai kötelességünknek érezzük, hogy lelkiismeretünkre hallgatva megírjuk ezt a levelet. Mostanra nyilvánvalóvá vált a számunkra, hogy a szemünk láttára egy újabb, a korábbinál még nagyobb méretű holokauszt zajlik. A világ lakosságának többsége még nem fogja fel, hogy mi történik, mert egy ilyen szervezett bűntény nagyságrendje meghaladja a tapasztalati ismereteiket. Mi azonban pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Jól az emlékezetünkbe van vésve Josef Mengele neve. Néhányunk még személyes emlékeket is őriz róla. Egy olyan iszonyatos déjà vu-t élünk most át, melynek hatására nem tehetünk mást, minthogy határozottan kiállunk embertársaink védelmében. A fenyegetett ártatlanok között immár gyermekek, sőt csecsemők is vannak. A COVID-19 vakcinák mindössze négy hónap alatt több embert öltek meg, mint 1997 közepétől 2013 végéig, azaz tizenöt és fél év leforgása alatt az összes rendelkezésre álló vakcina együttvéve. És a legsúlyosabban érintett korosztályok a tizennyolc és hatvannégy év közöttiek – éppen azon csoportok, amelyek nem jellemzően szerepelnek a Covid-statisztikákban. Felszólítjuk tehát Önöket, hogy azonnal állítsák le ezt az emberiségen végzett istentelen orvosi kísérletet. Amit önök a SARS-Cov-2 elleni “vakcinázásnak” neveznek, az valójában a természet rendjébe történő Isten- és emberellenes beavatkozás. Még sohasem sikerült az egész bolygó lakosságát oly módon immunizálni, hogy szintetikus mRNS-t juttattak volna az emberi szervezetbe. Egy olyan orvosi kísérletről van tehát szó, amely a Nürnbergi Kódexért kiált. E dokumentum tíz pontja az orvosi etika megkérdőjelezhetetlen alapja, amelyeket a nürnbergi orvosper során azért fogalmaztak meg, hogy soha többé ne lehessen embereket az önkéntes és tájékozott beleegyezésük nélkül orvosi kísérleteknek és eljárásoknak alávetni.

A Nürnbergi Kódex 1. elve: “Az emberi kísérleti alanyok önkéntes beleegyezése elengedhetetlenül fontos. Ez azt jelenti, hogy az érintett személynek rendelkeznie kell a beleegyezés megadásához szükséges cselekvőképességgel; olyan helyzetben kell lennie, hogy képes legyen szabad döntési jogkörének gyakorlására, az erőszak, csalás, megtévesztés, kényszer, kényszerítés, túlkapás vagy a kényszerítés más, hátsó szándékú formájának bárminemű közbeiktatása nélkül; emellett elegendő ismerettel és értő tudással is kell rendelkeznie az érintett tárgykörről ahhoz, hogy képes legyen kellően tájékozott döntést hozni. Ez utóbbi elem megköveteli, hogy mielőtt a kísérleti alany a kísérletet illetően pozitívan döntene, a tudomására hozzák a kísérlet jellegét, időtartamát és célját; a kísérlet végrehajtásának módszerét és eszközeit; minden észszerűen várható kellemetlenséget és veszélyt; valamint a kísérletben való részvételéből az egészségére vagy személyére esetlegesen eredő hatásokat. A beleegyezés minőségének megállapítása minden olyan személyt terhel, aki a kísérletet kezdeményezi, irányítja vagy abban részt vesz. Ez személyes kötelesség és felelősség, amelyet nem lehet büntetlenül másra átruházni.” Jelen összefüggésben szó sincs szabad döntésről. A tömegmédia félelmet, pánikot gerjeszt és terjeszt, és mintegy goebbelsi propagandát alkalmazva addig ismételgeti a valótlanságokat, amíg a tömegek el nem hiszik azokat. Hetek óta például a be nem oltottak kiközösítésére szólítanak fel. Nyolcvan évvel ezelőtt a zsidókat démonizálták mint fertőző betegségek terjesztőit, ma pedig a be nem oltottakat vádolják a vírus terjesztésével. A testi integritást, az utazás szabadságát, a munka szabadságát, az együttélés szabadságát vették el az emberektől, hogy ezzel rájuk kényszeríthessék a vakcinát. A gyerekeket a szüleik döntése ellenére csábítják az oltásra. Az FDA sürgősségi engedélyében már eleve felsorolt huszonkét szörnyű mellékhatásról egyáltalán nem tájékoztatják a kísérleti alanyokat. Az alábbiakban felsorolva közzétesszük ezeket, hogy mindenki számára elérhetővé váljon ez a létfontosságú információ. A COVID-19 vakcinákkal kapcsolatban a szó szoros értelmében soha sehol nem történt tájékozott beleegyezés. Eközben számos adatbázisban mellékhatások ezrei vannak már nyilvántartva. Miközben az úgynevezett covidos esetszámokat a fősodrú média minden csatornája harminc perces időközönként sulykolja az emberekbe, nem esik egyetlen szó sem a súlyos mellékhatásokról, valamint arról, hogy a mellékhatásokat hogyan és hol lehet lejelenteni. Tudomásunk szerint az adatbázisokba lejelentett mellékhatásokat még rendszeresen törlik is. A Nürnbergi Kódex hatodik alapelve előírja: “A vállalandó kockázat nagysága soha nem haladhatja meg a kísérlet által megoldandó probléma humanitárius jelentőségének mértékét”. A Covid elleni “védőoltás” veszélyesebbnek bizonyult, mint a Covid maga nagyjából az emberek kilencvenkilenc százaléka számára.

Amint azt a Johns Hopkins Intézet egy negyvennyolcezer gyermeket vizsgáló tanulmányban dokumentálta, a gyermekekre nulla kockázatot jelent a vírus. Az önök saját adatai pedig azt mutatják, hogy gyermekek, akiket egyáltalán nem veszélyeztet a vírus, az oltást követően szívrohamot kaptak; több mint tizenötezren szenvedtek szívrohamot; nagyon sokan nemkívánatos mellékhatásoktól, köztük több mint kilencszáz súlyos következménytől szenvednek. Az USA-ban Legalább tizenhat serdülő halt meg az oltást követően. Mint ismeretes, a mellékhatásoknak csak körülbelül egy százalékát jelentik le, és még ezek a számok is rohamosan nőnek, miközben levelünket fogalmazzuk. És mindez az önök tudtával történik. A Kódex tíz elve: “A kísérlet során a felelős tudós köteles készen állni arra, hogy a kísérletet bármelyik szakaszban befejezze, ha valószínűsíthetően okkal feltételezi, hogy a tőle megkövetelt jóhiszeműség, kiváló szakértelem és gondos ítélőképesség gyakorlása mellett a kísérlet folytatása valószínűleg sérülést, fogyatékosságot okozna a kísérleti személynek, illetve akár a kísérleti alany halálához is vezethet.” Ehhez képest állítólag a világ lakosságának mintegy ötvenkét százaléka lett már beinjekciózva legalább egy COVID-szérummal. Már egy jó ideje esedékes lenne a “vakcina” által világviszonylatban összesen károsítottak, súlyosan sérültek és elhunytak valódi számának őszinte közzététele. Ez a szám időközben már milliókra rúg. Követeljük, hogy azonnali hatállyal hozzák nyilvánosságra a Covid-vakcinák áldozatainak valós számát. Mennyi áldozatra lesz még szükség ahhoz, hogy felébredjen végre önökben a lelkiismeret? Az FDA számára a sürgősségi jóváhagyás előtt ismert mellékhatások listája:

Guillain-Barré szindróma

Akut disszeminált encephalomyelitis

Transverzális myelitis

Encephalitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/meningitis/encepholapathia

Görcsök/görcsrohamok/epilpszia

Szélütés

Narkolepszia és kataplexia

Anafilaxia

Akut myocardiális infarktus

Myocarditis/pericarditis

Autoimmun betegség

Halálesetek

Terhességi és szülési komplikációk

Egyéb akut demyelinizáló betegségek

Nem anafilaxiás allergiás reakciók

Trombocitopénia

Disseminált intravaszkuláris koaguláció

Vénás tromboembólia

Arthritis és arthralgia/ízületi fájdalom. Kawasaki-kór.

Multiszisztémás gyulladásos szindróma gyermekekben. Oltóanyaggal fokozott betegség. Aláírók: koncentrációs táborok túlélői, túlélők gyermekei, unokái, valamint további jóakaratú és lelkiismeretes személyek. Jogi nyilatkozat: A holokauszttúlélők és rokonaik személyes adatai hivatalos kérésre hitelesítési céllal rendelkezésre bocsáthatók. Nyílt levélben az adatok nem kerülnek nyilvánosságra az aláírók megtorlások elleni védelme érdekében.

tmz

Biocentrizmus

Politikai hozzáállás, terror a “demokrácia” fészkeiben

Azt kommunikálja itthon a politika az emberek felé immár másfél éve, hogy bárki, aki megbetegszik a vírusban, az meg lesz gyógyítva. Nem tudom eldönteni ma már, hogy ez fenyegetésnek vehető az illetékesek szájából, vagy sokkal inkább vehető fenyegetésnek az az ígéretnek és mintegy prognosztizációnak is betudható megnyilatkozás, mely szerint az oltatlanok rövidesen komoly bajba kerülnek. […]

Read More
Biocentrizmus

World without money

Recently, a study was carried out on how to live without money. The idea came from Jacque Fresco, founder of the Venus Project, who believes that the world has reached a level of technology that allows us to build fully self-sustaining communities around the world that, when optimally designed, not only provide unimaginable levels of […]

Read More
Biocentrizmus

Koronanapló részlet

Kirúgták egy amerikai szimfonikus zenekarból a vezető fuvolistát, mert állítólag összeesküvés-elméleteket terjesztett a kovidról. Emily Skala harminchárom évig volt a Baltimore Szimfonikus Zenekar első fuvolistája – szerinte a közönség és a zenekar adományozóinak nyomására távolították el őt a zenekarból, ahol amúgy is csak a megfelelő alkalomra vártak már egy ideje, hogy ezt megtehessék. Ahogyan a […]

Read More