Biocentrizmus

Ez volna az első cikkem a blogomon. Első körben a biocentrizmust szeretném ismertetni, amely fantasztikus tudomány egy Doktor Robert Lanza nevű amerikai tudósprofesszortól, őssejtkutatótól származik. Nem szeretném, hogy az általam írt cikkek túl szárazak legyenek, ezért hát mindennapos példáimmal fogom szemléltetni az általam a Biocentrizmus címet viselő könyvből összegyűjtött kutatásaimból merítkező cikkeket. Tehát, voltaképpen mi is az a biocentrizmus? Amit tudunk és megértünk a világegyetemről, az az, hogy egy egész egy hatalmas kiterjedt jelenség. A kvantumfizika jelentéséről azóta viták vannak, amióta foglalkoznak vele az 1930-as évektől, és a megértéséhez most sem vagyunk közelebb, mint akkor voltunk. Mindennek az elmélete, amelyet évtizedeken keresztük ígértek nekünk, ezen évtizedeken keresztül be volt ragadva az elvont matematikába, és a kipróbálatlan és bizonyíthatatlan állításaival megkötötték önmagát az egész elméletet.  A helyzet most viszont még rosszabb. Míg nemrég azt gondoltuk, hogy tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy az Univerzum miképpen keletkezett, addig most az az elgondolás, hogy kilencvenhat százaléka a világegyetemnek sötét anyag és sötét energia, és erről gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mégis micsodák. Elfogadtuk a Big-Bang elméletét, és egyre inkább beszűkültek a lehetőségeink a kutatásokat illetően (pont úgy, mint ahogy 1979-ben az exponenciális növekedés egy időszakát fogadták el, amit inflációként ismertek, amiért alapvetően a fizika ismeretlen maradt.) 

tmz

Biocentrizmus

The only way to travel through time, Lewis Hamilton and human rights, principles

A British scientist has allegedly invented a time-travelling machine. It is said that this is now actually serious, unlike previous non-serious experiments, which have always turned out to be in their infancy. Perhaps it is a deliberate hoax, but in any case I do not wish to denigrate any scientist, as it is not my […]

Read More
Biocentrizmus

Az időutazás egyetlen módja, Lewis Hamilton és az emberi jogok, elvek

Állítólag feltalált egy brit tudós egy időutazó gépet. Azt beszélik, ez most aztán ténylegesen komoly, ellentétben a korábbiakban megtett komolyan nem vehető kísérletekkel, amelyekről utóbb többnyire mindig kiderült, hogy gyerekcipőben jártak. Talán tudatos hülyítés folyik, mindenesetre nem szeretnék leszólni egyetlen tudóst sem, hiszen nem tisztem ítélkezni más tudása, esetleg hiányos szaktudása felett. Már ejtettem szót […]

Read More
Biocentrizmus

Potential cat killers, Ivermectin

Cruel things are happening, and have happened recently in Britain. Cruel, and anti-soul. The former conquerors of half the world, whose empire also functioned essentially as a slave-holding laboratory, seriously considered killing off the people’s great pet, the house cat, in the first months of the two thousand and twenty, when the first closures were […]

Read More