Biocentrizmus

Biocentrizmus

Ez volna az első cikkem a blogomon. Első körben a biocentrizmust szeretném ismertetni, amely fantasztikus tudomány egy Doktor Robert Lanza nevű amerikai tudósprofesszortól, őssejtkutatótól származik. Nem szeretném, hogy az általam írt cikkek túl szárazak legyenek, ezért hát mindennapos példáimmal fogom szemléltetni az általam a Biocentrizmus címet viselő könyvből összegyűjtött kutatásaimból merítkező cikkeket. Tehát, voltaképpen mi is […]

Read More
Biocentrizmus

The only way to travel through time, Lewis Hamilton and human rights, principles

A British scientist has allegedly invented a time-travelling machine. It is said that this is now actually serious, unlike previous non-serious experiments, which have always turned out to be in their infancy. Perhaps it is a deliberate hoax, but in any case I do not wish to denigrate any scientist, as it is not my […]

Read More
Biocentrizmus

Az időutazás egyetlen módja, Lewis Hamilton és az emberi jogok, elvek

Állítólag feltalált egy brit tudós egy időutazó gépet. Azt beszélik, ez most aztán ténylegesen komoly, ellentétben a korábbiakban megtett komolyan nem vehető kísérletekkel, amelyekről utóbb többnyire mindig kiderült, hogy gyerekcipőben jártak. Talán tudatos hülyítés folyik, mindenesetre nem szeretnék leszólni egyetlen tudóst sem, hiszen nem tisztem ítélkezni más tudása, esetleg hiányos szaktudása felett. Már ejtettem szót […]

Read More
Biocentrizmus

Potential cat killers, Ivermectin

Cruel things are happening, and have happened recently in Britain. Cruel, and anti-soul. The former conquerors of half the world, whose empire also functioned essentially as a slave-holding laboratory, seriously considered killing off the people’s great pet, the house cat, in the first months of the two thousand and twenty, when the first closures were […]

Read More
Biocentrizmus

Potenciális macskagyilkosok, Ivermectin

Kegyetlen dolgok történnek, és történtek a közelmúltban Nagy-Britanniában. Kegyetlen, és lélekellenes. A fél világ egykori leigázói, akik birodalma lényegében rabszolgatartó laboratóriumként is funkcionált, kétezerhúsz első hónapjaiban, amikor történtek az első járvány ürügyén elrendelt lezárások, komolyan fontolóra vették azt, hogy legyilkoltatják az emberek nagy kedvenceit, a házimacskákat. Tették volna mindezt természetesen hivatalosan védelemből nehogy a meglehetősen […]

Read More
Biocentrizmus

Genocide at any cost

More and more sources are providing credible evidence for the shocking claim that Ukrainians are executing those who want to surrender to the Russian army. As soon as Ukrainian soldiers with white flags start walking towards the Russian army with the intention of surrendering, they are shot in the back. Several such videos have been […]

Read More
Biocentrizmus

Emberirtás bármi áron

Egyre több forrás igazolja hitelesen azt a megdöbbentő állítást, miszerint az ukránok kivégzik azokat, akik meg akarják adni magukat az orosz hadseregnek. Amint elindulnak ukrán katonák fehér zászlókkal az orosz hadsereg felé azzal a szándékkal, hogy megadják maguk, hátulról lelövik ezeket a katonákat. Több ilyen videó látott már a világhálón napvilágot. Jól kivehető ezeken a […]

Read More
Biocentrizmus

Putin and the Russian people, ambassadors and earthquakes

I would now like to talk about the Ukrainian-Russian war, which has generated a national question for Róbert Puzsér, who is spouting and bloviating about this problematic situation. According to many, this war is not at all nuanced, because the fact is that Putin attacked Ukraine, and not the other way round. Many do not […]

Read More
Biocentrizmus

Putyin és az orosz nép, nagykövetek és a földrengések

Arról az ukrán-orosz háborúról szeretnék most szót ejteni, amelyből nemzeti kérdést generált Puzsér Róbert, és nagy szavakat óbégat meg puffogtat e problémás szituációról a levegőbe. Sokak szerint ez a háború egyáltalán nem árnyalt, hiszen tény, hogy tény, hogy Putyin támadta meg Ukrajnát, és nem pedig fordítva történt. Sokak nem akarják megérteni, hogy Ukrajnát Putyin támadta […]

Read More
Biocentrizmus

Germanic medicine

There is this so-called Germanic medicine, which for some reason the world doesn’t want to take seriously. In a nutshell, it is that it attributes a crucial role to consciousness and brain function in both the development of disease and in healing. I do not understand how it is that, when so much has been […]

Read More
Biocentrizmus

A germán gyógytudomány

Létezik ez az úgynevezett germán gyógytudomány, amit valamiért az istenért nem szeretne komolyan venni a világ. Dióhéjban a lényege annyi, hogy a tudatnak és az agyműködésnek meghatározó szerepet tulajdonít betegségek kialakulásában és a gyógyulást illetően egyaránt. Nem értem, hogy miután olyan sokat szajkolják már az általános iskolákban az agy mindenható szerepét, hogyan lehet tehát az, […]

Read More